ดาวน์โหลดแอป

มองคุณพ่อคุณแม่

ลูกกำลังมองคุณพ่อคุณแม่อยู่ ลูกน้อยอาจสบตากับคุณ นี่เป็นก้าวสำคัญในแง่ของพัฒนาการ ถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อตาของทารกจะยังอ่อนแออยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของชีวิต นี่เป็นพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการมองเห็นของลูก

มองคุณพ่อคุณแม่

ลูกกำลังมองคุณพ่อคุณแม่อยู่ ลูกน้อยอาจสบตากับคุณ นี่เป็นก้าวสำคัญในแง่ของพัฒนาการ ถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อตาของทารกจะยังอ่อนแออยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของชีวิต นี่เป็นพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการมองเห็นของลูก

เด็กบางคนสามารถบังคับกล้ามเนื้อตาได้แล้ว หากทารกมีอาการตาเขเมื่อคลอด อาการดังกล่าวจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อกล้ามเนื้อตาแข็งแรงขึ้น การเรียนรู้ด้วยการมองเห็นเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับลูก โดยพัฒนาการนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขากับคุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงผู้ดูแลคนอื่น ๆ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ยิ้มให้ลูกมาก ๆ และโต้ตอบกับลูกน้อยที่ระยะห่างประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร คุณสามารถให้ลูกเล่นกับของเล่นสีสันสดใสในขณะที่คุณอยู่ด้วย พยายามสบตาพูดคุย ส่งเสียง ยิ้ม หรือทำลักษณะต่าง ๆ เช่น ตาโต กะพริบตา เพื่อให้เขาสนใจ

คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการการมองเห็นของลูกน้อยโดยแขวนโมบายไว้เหนือเปล โมบายที่ดีที่สุดคือโมบายที่โต้ตอบและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเด็กได้

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (9 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน