ดาวน์โหลดแอป

หาสิ่งของที่ถูกซ่อนไว้ได้

ถ้าคุณแม่เอาสิ่งของไปซ่อน และลูกสามารถหาสิ่งของนั้น ๆ ได้แล้ว นั่นแปลว่าระบบความจำของเขาได้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับแล้ว

หาสิ่งของที่ถูกซ่อนไว้ได้

ถ้าคุณแม่เอาสิ่งของไปซ่อน และลูกสามารถหาสิ่งของนั้น ๆ ได้แล้ว นั่นแปลว่าระบบความจำของเขาได้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับแล้ว

ทักษะทางด้านความจำของลูกมีการพัฒนาขึ้นมากในช่วงอายุ 9 – 12 เดือน จนเขาสามารถจดจำสิ่งของที่เขาเพิ่งเห็น ทำให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ทักษะนี้มีส่วนช่วยพัฒนาความทรงจำ รวมไปถึงทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของลูก ทักษะนี้ช่วยให้ลูกสามารถเล่นซ่อนหาเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับรู้ทางสายตาของเด็ก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
อีกหนึ่งวิธีที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถสนับสนุนพัฒนาการนี้ของลูกได้คือการเล่นเกมพัฒนาทักษะต่าง ๆ กับเขา เช่น จ๊ะเอ๋ และการเล่นซ่อนหา

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน