ดาวน์โหลดแอป

สามารถเดินขึ้นบันไดได้

หลังจากที่ลูกสามารถเดินได้สักพัก ลูกอาจเริ่มเดินขึ้นบันไดซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกขั้นหนึ่ง

สามารถเดินขึ้นบันไดได้

หลังจากที่ลูกสามารถเดินได้สักพัก ลูกอาจเริ่มเดินขึ้นบันไดซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกขั้นหนึ่ง

เมื่อเด็ก ๆ อายุประมาณ 1 ขวบครึ่ง พวกเขาจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นและอาจเดินขึ้นบันไดได้ การเดินขึ้นบันไดถือว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และฝึกฝนการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้ออีกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ คุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตเห็นได้ว่าการเดินขึ้นบันไดนั้นง่ายดายกว่าการเดินลงบันไดสำหรับเด็ก ให้คอยดูแลลูกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่ลูกลงจากบันได

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ถึงแม้ว่าการเดินขึ้นบันไดจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับลูก ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ ควรมีประตูกั้นติดตั้งไว้ที่ส่วนล่างและส่วนบนของบันไดในระหว่างที่ลูกฝึกเดิน คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถช่วยให้ลูกเดินได้นิ่งมากขึ้นโดยการยืนอยู่ข้างหลังเขาในระหว่างที่จับมือทั้งสองข้างของลูก ใช้เท้าค่อย ๆ แตะไปที่เท้าของลูกเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าต้องใช้ร่างกายส่วนนี้ในการเคลื่อนไหว

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน