ดาวน์โหลดแอป

ส่งของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง

การทำงานร่วมกันระหว่างมือและตาของลูกมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้ลูกสามารถสลับมือส่งของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งได้

ส่งของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง

การทำงานร่วมกันระหว่างมือและตาของลูกมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้ลูกสามารถสลับมือส่งของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งได้

ความสามารถในการสลับมือส่งของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งอาจดูเป็นการกระทำที่ดูง่ายดายสำหรับผู้ใหญ่ แต่สำหรับเด็ก ๆ แล้วทักษะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ โดยพวกเขาต้องใช้ทั้งการควบคุมกล้ามเนื้อแขน มือทั้งสองข้าง และนิ้วทั้งสิบนิ้วในเวลาเดียวกัน ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของทารกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ หลังจากที่ลูกสามารถส่งของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งได้เขาก็จะสามารถเริ่มทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ทานอาหารด้วยช้อน เล่นกับลูกบอล หรือระบายสีเทียนได้ตามมา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกได้เล่นกับของเล่นที่มีรูปร่างและผิวสัมผัสต่าง ๆ กัน เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ในการถือสิ่งของที่มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถให้ลูกได้เล่นของเล่นแบบมีเสียง เช่น ของเล่นแบบเขย่า ของเล่นแบบนี้จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการฟังของลูกไปด้วย

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน