ดาวน์โหลดแอป

สนใจใบหน้าของบุคคลต่าง ๆ

ทารกเกิดมาพร้อมกับทักษะการจดจำใบหน้า ก่อนที่พวกเขาจะสามารถจดจำรูปทรงหรือสิ่งของได้เสียอีก และลูกได้เรียนรู้ทักษะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สนใจใบหน้าของบุคคลต่าง ๆ

ทารกเกิดมาพร้อมกับทักษะการจดจำใบหน้า ก่อนที่พวกเขาจะสามารถจดจำรูปทรงหรือสิ่งของได้เสียอีก และลูกได้เรียนรู้ทักษะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เป็นธรรมชาติที่ทารกน้อยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการโต้ตอบกับบุคคลต่าง ๆ และอยากเข้าสังคม หรือพบกับคนใหม่ ๆ การจ้องมองใบหน้าเป็นการสื่อสารแบบแรก ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับสีหน้าและอารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
เมื่อใดก็ตามที่ลูกมองคุณ ให้ใส่ใจมองลูกน้อยกลับ ยิ้มและพูดคุยกับเขา คุณยังสามารถติดกระจกสำหรับเด็กไว้ที่เปลของลูกหรือเริ่มเล่นจ๊ะเอ๋กับเขาได้
โปรดทราบว่าเด็กบางคนอาจต้องใช้เวลาในการให้ความสนใจกับใบหน้า หรืออาจกำลังพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตาอยู่

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (9 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน