ดาวน์โหลดแอป

ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้หยิบของ

ลูกสามารถบังคับให้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ทำงานร่วมกัน ซึ่งทักษะนี้ทำให้ลูกหยิบสิ่งของและถือเอาไว้ได้ โดยการหยิบสิ่งของแบบนี้เรียกว่าการจับแบบจีบ

ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้หยิบของ

ลูกสามารถบังคับให้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ทำงานร่วมกัน ซึ่งทักษะนี้ทำให้ลูกหยิบสิ่งของและถือเอาไว้ได้ โดยการหยิบสิ่งของแบบนี้เรียกว่าการจับแบบจีบ

ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกได้พัฒนาขึ้นมากเมื่อเขาอายุใกล้ครบหนึ่งขวบ เด็ก ๆ จะเริ่มใช้การหยิบของแบบจีบ ทักษะที่ดูเหมือนง่ายดายนี้ต้องใช้การทำงานร่วมกันระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้ง โดยลูกสามารถใช้ทักษะนี้ในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ เช่น หยิบอาหาร เล่นเลโก้ ไปจนถึงการถือปากกาเมื่อพวกเขาโตขึ้น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยสนับสนุนพัฒนาการนี้ได้โดยให้ลูกฝึกหยิบสิ่งของต่าง ๆ ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่น ฝึกหยิบขนมชิ้นเล็ก ๆ ในเวลาอาหาร ของเล่นเล็ก ๆ ขนาดประมาณครึ่งนิ้ว รวมไปถึงดอกไม้ในสวน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (25 พฤษภาคม 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน