ดาวน์โหลดแอป

เล่นสมมุติว่าทำอาหารหรือสมมุติในบทบาทอื่น ๆ

ลูกสามารถเล่นสมมุติและจินตนาการว่าสิ่งของต่าง ๆ มีชีวิตได้ 

เล่นสมมุติว่าทำอาหารหรือสมมุติในบทบาทอื่น ๆ

ลูกสามารถเล่นสมมุติและจินตนาการว่าสิ่งของต่าง ๆ มีชีวิตได้ 

ทำให้นักแสดงตัวน้อย ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ง่วนอยู่กับการรับบทบาทที่หลากหลายตั้งแต่การเป็นเชฟในครัวหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของตุ๊กตาทารกน้อย

เมื่อเด็ก ๆ อายุ 18 เดือน พวกเขาจะเริ่มเลียนแบบสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และเล่นสมมุติในบทบาทง่าย ๆ หรือเล่นใช้สิ่งของตามหน้าที่ได้ เช่น ป้อนข้าวตุ๊กตา พัฒนาการที่สำคัญลำดับนี้ช่วยให้ลูกได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงพัฒนาทักษะทางภาษา เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ในแง่คิดเกี่ยวกับการให้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่อลูกได้อยู่ในบทบาทสมมุติที่ทำให้ลูกได้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เล่นบทบาทเล่นสมมุติกับลูก ให้ลูกได้เป็นผู้กำกับตัวน้อย ๆ และสร้างสรรค์สถานการณ์สนุก ๆ ที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่และเขาสามารถแสดงร่วมกันได้ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถใส่ของเล่นต่าง ๆ ที่คล้ายกับสิ่งของในชีวิตจริงไว้ในกล่องพิเศษเพื่อให้ลูกได้ใช้เล่นสมมุติกับของที่เขาคุ้นเคย หรือเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้ เช่น เครื่องครัวหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงตุ๊กตาทารกน้อยและหุ่นเชิด เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถช่วยลูกจัดฉากเพื่อให้ไอเดียในการเล่นสมมุติแก่ลูกได้อีกด้วย

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน