ดาวน์โหลดแอป

ชี้ไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

การเข้าใจและสามารถชี้ไปที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับลูก โดยพัฒนาการนี้บ่งบอกว่าลูกมีความเข้าใจทางกายภาพของตัวเอง

ชี้ไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

การเข้าใจและสามารถชี้ไปที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับลูก โดยพัฒนาการนี้บ่งบอกว่าลูกมีความเข้าใจทางกายภาพของตัวเอง

เมื่อลูกอายุ 18 เดือน ลูกสามารถเข้าใจกายภาพของตัวเองมากขึ้นและชี้ไปที่อวัยวะของตัวเองได้อย่างน้อย 1 ส่วน เช่น จมูก หัวเข่า และนิ้วเท้า ทักษะที่สำคัญนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถชี้ไปยังพื้นที่บนร่างกายที่มีความรู้สึกเจ็บ และช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงแพทย์ดูแลเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการนี้ของลูกได้โดยทำให้การเรียนรู้ทางกายภาพสนุกสนานสำหรับลูก เช่น ใช้วิธีอ่านนิทานหรือร้องเพลง เช่น หัว ไหล่ เข่า นิ้วเท้าด้วยกัน หรืออาจช่วยให้ลูกจำคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกายในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อช่วยเช็ดจมูกให้ลูก พูดว่า ‘คุณแม่กำลังเช็ดจมูกให้’ หรือเมื่อออกไปเดินเล่นกับลูกให้พูดว่า ‘ไปเดินเล่นกันเถอะ ขอมือให้คุณแม่จับหน่อย’ หรือชี้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของคุณและสอนให้ลูกชี้ส่วนนั้น ๆ ของตัวเอง

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน