ดาวน์โหลดแอป

ชี้ภาพประกอบในหนังสือ

ลูกสามารถเข้าใจเรื่องราวในหนังสือนิทานพร้อมทั้งชี้ไปที่ภาพประกอบได้

ชี้ภาพประกอบในหนังสือ

ลูกสามารถเข้าใจเรื่องราวในหนังสือนิทานพร้อมทั้งชี้ไปที่ภาพประกอบได้

ลูกสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิทาน ทำให้เวลาการอ่านหนังสือมีความสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิม เด็ก ๆ บางคนอาจสามารถตอบคุณพ่อคุณแม่ได้เมื่อถามคำถามง่าย ๆ จากหนังสือ เช่น ‘แมวอยู่ไหน?’ หรือ ‘น้ำทะเลสีอะไร?’

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการลำดับนี้ได้โดยอ่านหนังสือกับลูกเป็นกิจวัตร ทำให้เวลาการอ่านนิทานสนุกสนานสำหรับลูกโดยสร้างบรรยากาศที่ชวนให้เขาอยากใช้เวลาอ่านหนังสือ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถทำให้การอ่านสนุกสนานมากขึ้นสำหรับลูกโดยการแสดงละครด้วยน้ำเสียงที่ใช้แทนตัวละครต่าง ๆ ในนิทาน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน