ดาวน์โหลดแอป

เรียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

ในวัยนี้ ลูกเริ่มมีความสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและเรียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้บ้างแล้ว

เรียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

ในวัยนี้ ลูกเริ่มมีความสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและเรียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้บ้างแล้ว

ปีนึงผ่านไปไวเหมือนโกหก สำหรับเด็ก ๆ แล้วแบบแผนของกิจกรรมในแต่ละวัน เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล โดยเมื่อเขาอายุครบ 12 เดือน ลูกสามารถที่จะใช้ความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในแต่ละวันรวมไปถึงการหาเหตุและผลเพื่อเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น เสียงน้ำไหลหมายถึงเวลาที่จะต้องอาบน้ำ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการลำดับนี้ได้ โดยการสร้างกิจวัตรประจำวันให้ลูกทำตามเป็นนิสัย เพื่อช่วยให้ลูกจำได้ว่ากิจกรรมไหนมาก่อนหรือหลังในแต่ละวัน คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถทำกิจกรรมกับลูกที่ช่วยในเรื่องของการเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การอ่านนิทานให้ลูกฟัง หรือการเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์จากภาพ

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน