ดาวน์โหลดแอป

จำบุคคลรอบตัวที่คุ้นเคยได้

ลูกสามารถจดจำบุคคลรอบตัวที่เขาคุ้นเคยได้ และลูกอาจเกิดอาการกลัวเมื่อเห็นคนแปลกหน้า

จำบุคคลรอบตัวที่คุ้นเคยได้

ลูกสามารถจดจำบุคคลรอบตัวที่เขาคุ้นเคยได้ และลูกอาจเกิดอาการกลัวเมื่อเห็นคนแปลกหน้า

ในแง่ของวิวัฒนาการ การทำความรู้จักและเรียนรู้ที่จะไว้เนื้อเชื่อใจบุคคลที่คุ้นเคยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะเริ่มร้องไห้เมื่อเห็นคนแปลกหน้าหรือคนที่ดูแตกต่างออกไปจากพวกเขา เช่น คนต่างชาติ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ช่วยให้ลูกจำบุคคลรอบ ๆ ตัวได้โดยการพิมพ์รูปภาพของสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนให้ลูกดู การได้มองรูปถ่ายนั้นส่งผลดีต่อเด็กมากกว่าการมองหน้าจอ หากลูกต้องพบเจอบุคคลที่ดูแตกต่างจากเขา ควรให้เขาได้เจอในสภาพแวดล้อมที่ลูกรู้สึกปลอดภัย และแสดงให้ลูกเห็นว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลย

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน