ดาวน์โหลดแอป

ตอบสนองต่อความรักใคร่

ลูกแสดงให้เห็นว่าเขาชื่นใจกับความรักที่คุณแม่มอบให้ โดยตอบสนองกลับไปว่าเขารักคุณแม่มากขนาดไหน

ตอบสนองต่อความรักใคร่

ลูกแสดงให้เห็นว่าเขาชื่นใจกับความรักที่คุณแม่มอบให้ โดยตอบสนองกลับไปว่าเขารักคุณแม่มากขนาดไหน

เด็ก ๆ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาชื่นใจกับความรักที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ ด้วยสัญญาณต่าง ๆ เช่น การทำเสียงน่ารัก การยิ้ม และการใช้ภาษาท่าทาง การได้เห็นลูกตอบสนองทางอารมณ์เช่นนี้ ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นตอนหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างที่ลูกน้อยกำลังเจริญเติบโต

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
วิธีที่ดีที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถช่วยให้ลูกมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดี คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่มั่นคงอยู่เสมอ คุณแม่อาจลองวิธีการบอกรักลูกในแบบต่าง ๆ เช่น จ้องมอง กอด หอม และยิ้มให้เขา หรือแม้แต่กระทั่งการดูแลเอาใจใส่ในทุก ๆ วัน  ลูกจะค่อย ๆ ซึมซับการแสดงออกนี้ และรู้สึกมั่นคง และปลอดภัย ว่าคุณแม่จะอยู่กับเขาในทุก ๆ อารมณ์

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน