ดาวน์โหลดแอป

ตอบสนองต่อชื่อของตัวเอง

ลูกสามารถตอบสนองต่อชื่อของตัวเองได้ ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของเด็ก

ตอบสนองต่อชื่อของตัวเอง

ลูกสามารถตอบสนองต่อชื่อของตัวเองได้ ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของเด็ก

ลูกจะสามารถแยกแยะชื่อตัวเอง ซึ่งเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเลือกให้เป็นพิเศษก่อนลูกจะลืมตาดูโลก ทักษะอันแสนพิเศษนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาอายุ 4 – 8 เดือน โดยที่เด็กบางคนอาจเรียนรู้ชื่อของตัวเองได้เร็วหรือช้ากว่านั้น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
เรียกชื่อของลูกซ้ำ ๆ ด้วยน้ำเสียงปกติ ในระยะห่างประมาณ 120 ซม. ให้เขาเกิดความคุ้นเคย โดยใช้ชื่อเดิมที่เรียกเป็นประจำ รวมไปถึงในเวลาที่คุณแม่พูดถึงลูกกับบุคคลอื่น ๆ เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงผู้รับฟังในบทสนทนาก็ตาม คุณแม่ยังสามารถแนะนำลูกให้เพื่อนบ้านรู้จักอีกด้วย ยิ่งลูกได้ยินชื่อของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งเรียนรู้ว่านี่คือชื่อของเขาเร็วขึ้นมากเท่านั้น

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน