ดาวน์โหลดแอป

ตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณ

ลูกเริ่มตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณ ทักษะการตอบสนองทางอารมณ์นี้จะช่วยส่งผลให้ความผูกพันระหว่างลูกและคุณพ่อคุณแม่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณ

ลูกเริ่มตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณ ทักษะการตอบสนองทางอารมณ์นี้จะช่วยส่งผลให้ความผูกพันระหว่างลูกและคุณพ่อคุณแม่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

คุณอาจสังเกตได้ว่าลูกเริ่มใช้การแสดงออกผ่านท่าทางและภาษากายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้าและการส่งเสียงเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ เมื่อเขาอายุ 4 – 8 เดือน ทักษะนี้เป็นพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กที่สำคัญและจะช่วยให้ความผูกพันระหว่างเขาและคุณพ่อคุณแม่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของลูกเมื่อเขาเข้าสู่วัยหัดเดิน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ไม่ต้องกลัวในการเน้นท่าทาง หรือใช้น้ำเสียงต่าง ๆ เมื่อเล่นกับลูก ยิ่งคุณพ่อคุณแม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่มั่นคงและชัดเจน สัมพันธ์กับสถานการณ์ให้เขาเห็นมากเท่าไหร่ ลูกก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the Bavarian Staatsinstitut für Frühpädagogig)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน