ดาวน์โหลดแอป

วิตกกังวลเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้า

ลูกรู้สึกผูกพันกับคุณแม่รวมไปถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกอาจเกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้า

วิตกกังวลเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้า

ลูกรู้สึกผูกพันกับคุณแม่รวมไปถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกอาจเกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้า

อาการกลัวคนแปลกหน้าเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในเด็กที่ดี เมื่อลูกยังเป็นทารก เขาอาจยังพึงพอใจเมื่อถูกอุ้มโดยคนแปลกหน้าอยู่ ลูกจะเริ่มมีอาการกลัวเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าเมื่อพวกเขามีอายุประมาณ 6 เดือน

ลูกเกิดอาการกลัวคนแปลกหน้าเพราะลูกมีความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่และสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวมากขึ้น โดยที่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ในระดับดังกล่าวกับบุคคลที่เขาไม่คุ้นเคย ด้วยเหตุนี้การที่ลูกต้องห่างไกลจากคุณพ่อคุณแม่จึงทำให้ลูกรู้สึกเจ็บปวดและเกิดความวิตกกังวล

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ช่วยให้ลูกวิตกกังวลน้อยลงเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้า โดยแนะนำให้ลูกรู้จักกับบุคคลใหม่ ๆ อย่างช้า ๆ เช่น ให้พี่เลี้ยงคนใหม่ใช้เวลามาที่บ้านเพื่อทำความรู้จักลูกสักพักก่อนที่จะให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงตามลำพัง เมื่อลูกแสดงท่าทางกลัว หรือร้องไห้ ให้อุ้มและปลอบโยน พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจว่าบุคคลนั้นเป็นใคร

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน