ดาวน์โหลดแอป

ส่งยิ้มกลับ

ลูกส่งยิ้มกลับมาให้คุณได้แล้ว ไม่เพียงแต่พัฒนาการนี้จะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ แต่ยังบ่งบอกด้วยว่าลูกกำลังเรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยไม่ใช้การพูด

ส่งยิ้มกลับ

ลูกสามารถส่งยิ้มกลับมาให้คุณได้แล้ว พัฒนาการนี้จะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และยังบ่งบอกด้วยว่าลูกกำลังเรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยไม่ใช้การพูด

การยิ้มเพื่อสื่อสารจะเกิดในช่วงอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าลูกเริ่มเรียนรู้ที่จะหัดสังเกตรวมไปถึงเลียนแบบพฤติกรรมของคนทั่วไป อีกทั้งยังเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสารเมื่อเกิดความพึงพอใจ รวมไปถึงการเรียกร้องความสนใจและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ยิ้มให้ลูกบ่อย ๆ และเรียกชื่อลูกด้วยเสียงสูงที่มีความขี้เล่น ให้ใบหน้าของลูกอยู่ใกล้ ๆ คุณแม่เมื่อยิ้ม เนื่องจากทารกน้อยในช่วงอายุนี้สามารถมองเห็นได้ดีที่สุดที่ระยะเพียง 20 เซนติเมตรเท่านั้น

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (25 พฤษภาคม 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน