ดาวน์โหลดแอป

ยืนได้เอง

ลูกมีความแข็งแรงและสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้มากพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเอง โดยลูกจะสามารถเดินได้เป็นลำดับต่อไป

ยืนได้เอง

ลูกมีความแข็งแรงและสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้มากพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเอง โดยลูกจะสามารถเดินได้เป็นลำดับต่อไป

เมื่อลูกอายุ 1 ขวบ ลูกก็จะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่จับหรือใช้เฟอร์นิเจอร์ช่วยพยุง การยืนได้ด้วยตัวเองจะช่วยเปิดโลกของเด็ก ๆ ให้กว้างมากขึ้น อีกไม่นานเกินรอลูกก็จะสามารถเดิน วิ่ง และกระโดดได้!

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ถึงแม้ว่าลูกจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ตาม ทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อของเขาก็อาจยังต้องมีการพัฒนาอยู่ คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลอยู่ใกล้ ๆ ลูกเมื่อเขายืน เพราะลูกอาจเซได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้บันไดหรือวางของเล่นไว้บนที่ที่ลูกสามารถเอื้อมหยิบได้ เพื่อให้เขาฝึกยืนได้นานมากยิ่งขึ้น

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน