ดาวน์โหลดแอป

เข้าใจความแตกต่างระหว่างขนาด

ลูกสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างขนาดได้ว่าสิ่งของมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

เข้าใจความแตกต่างระหว่างขนาด

ลูกสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างขนาดได้ว่าสิ่งของมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

ลูกเริ่มมองเห็นโลกของเขาผ่านสายตาที่ละเอียดมากขึ้น โดยเมื่อลูกอายุ 6 – 9 เดือน เขาจะสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างขนาดต่าง ๆ ได้ เช่น คุณพ่อคุณแม่ตัวใหญ่กว่าเขาและของเล่นแบบเขย่ามีขนาดเล็ก ลูกยังสามารถใช้หลักการนี้เพื่อบ่งบอกว่าสิ่งของอยู่ใกล้หรือห่างจากตัวของเขามากแค่ไหน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
หากคุณแม่ป้อนนมลูกจากขวด ลองใช้ขวดที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง ลูกจะสามารถเข้าใจถึงหลักการความแตกต่างระหว่างขนาดได้เร็วขึ้นเมื่อใช้วิธีนี้

คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถให้ลูกเล่นของเล่นที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป โดยอธิบายให้ลูกฟังว่าของเล่นชิ้นไหนมีขนาดใหญ่และชิ้นไหนมีขนาดเล็ก ขยับของเล่นเข้ามาใกล้ ๆ ลูกรวมไปถึงวางของเล่นให้ห่างจากลูกเพื่อที่จะช่วยให้เขามีพัฒนาการมองเห็นที่ดีมากยิ่งขึ้น

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน