ดาวน์โหลดแอป

ดูดมือ

ทารกเกิดมาพร้อมกับการตอบสนองด้วยการดูด พวกเขาจะดูดเกือบทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ ๆ ปากของเขา รวมไปถึงนิ้วด้วย

ดูดมือ

ทารกเกิดมาพร้อมกับการตอบสนองด้วยการดูด พวกเขาจะดูดเกือบทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ ๆ ปากของเขา รวมไปถึงนิ้วด้วย

ภายหลังจากคลอดได้ไม่นาน เด็ก ๆ หลายคนจะเริ่มใช้การดูดนิ้วหรือมือของตัวเองเพื่อปลอบประโลมตัวเอง ผ่อนคลาย หรือเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง นี่เป็นพฤติกรรมที่ปกติและธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นสัญญาณที่ดีตราบใดที่มือของพวกเขาสะอาด

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ไม่ควรห้ามการดูดนิ้ว การให้ลูกเรียนรู้วิธีปลอบประโลมตัวเองนั้นจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัย และช่วยให้เขาเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นในภายหลัง คุณแม่สามารถสังเกตว่าลูกดูดนิ้วเพราะหิวหรือมีความต้องการอะไร และรีบตอบสนองต่อความต้องการของลูก ก็จะทำให้เขาลดพฤติกรรมดูดนิ้วได้เช่นกัน

หากคุณแม่กังวลว่าลูกน้อยจะไม่หยุดดูดนิ้ว คุณแม่สามารถให้ลูกดูดจุกนมหลอกแทน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (28 พฤษภาคม 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน