ดาวน์โหลดแอป

โยนลูกบอลได้

ลูกมีความแข็งแรงและทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดีจนลูกสามารถโยนลูกบอลได้

โยนลูกบอลได้

ลูกมีความแข็งแรงและทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดีจนลูกสามารถโยนลูกบอลได้

การได้เล่นกับลูกบอลนั้นเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับทุกวัยโดยเฉพาะสำหรับลูก เมื่อเขาอายุ 2 ขวบ เด็ก ๆ จะมีความแข็งแรงและทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กรวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาที่ดีจนเขาสามารถโยนลูกบอลได้ ถึงแม้ว่าลูกอาจยังไม่ได้เป็นถึงนักกีฬาโอลิมปิก คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเริ่มให้ลูกเล่นกับลูกบอลได้ในทุก ๆ วัน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกได้ฝึกฝนทักษะนี้บ่อย ๆ นอกจากลูกบอลแล้ว ห่วงของเล่นหรือฟริสบี้ก็สามารถช่วยพัฒนาความแข็งแรงของนิ้วและมือของลูกรวมไปถึงฝึกฝนการทำงานที่ประสานกันของมือกับตาได้ด้วยเช่นกัน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน