ดาวน์โหลดแอป

หันไปหาที่มาของเสียง

ทักษะการได้ยินรวมไปถึงกล้ามเนื้อคอของลูกดีมากพอที่จะสามารถหันไปหาที่มาของเสียงรอบ ๆ ตัวเขาได้แล้ว

หันไปหาที่มาของเสียง

ทักษะการได้ยินรวมไปถึงกล้ามเนื้อคอของลูกดีมากพอที่จะสามารถหันไปหาที่มาของเสียงรอบ ๆ ตัวเขาได้แล้ว

นี่เป็นก้าวสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ๆ เนื่องจากพฤติกรรมนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเขามากขึ้น อีกทั้งช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคม โดยลูกน้อยสามารถเข้าใจได้แล้วว่าเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ลูกน้อยอยู่ใกล้ ๆ เมื่อคุณแม่กำลังทำกิจวัตรประจำวันเช่น การทำความสะอาด คุณแม่ยังสามารถให้ทารกน้อยเล่นของเล่นแบบเขย่า ของเล่นที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง หรือเสียงดนตรี เช่นลูกบอลยางบีบ หรือแขวนกระดิ่งลมที่มีเสียงเมื่อลมพัด

คุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อคอ โดยให้ลูกได้ฝึกนอนคว่ำบ่อย ๆ

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (9 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน