ดาวน์โหลดแอป

ใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของต่าง ๆ

ลูกสามารถใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของต่าง ๆ ให้คุณแม่ดูหรือชี้ไปหาสิ่งของที่เขาต้องการได้ พัฒนาการที่สำคัญนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ ลูกสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้มากยิ่งขึ้น

ใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของต่าง ๆ

ลูกสามารถใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของต่าง ๆ ให้คุณแม่ดูหรือชี้ไปหาสิ่งของที่เขาต้องการได้ พัฒนาการที่สำคัญนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ ลูกสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้มากยิ่งขึ้น

การชี้ถือเป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาลำดับแรก ๆ ที่เด็ก ๆ ใช้เพื่อสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ไปหาสิ่งที่เขาต้องการรวมไปถึงการชี้ไปหาสิ่งที่พวกเขาต้องการให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้บุคคลอื่น ๆ ดู พัฒนาการนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกอายุ 9 เดือนและแสดงให้เห็นว่าลูกสามารถที่จะสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วงส่งเสริมพัฒนาการนี้ได้ง่าย ๆ โดยการใช้ท่าทางชี้ในชีวิตประจำวัน เช่น ชี้ไปที่รูปภาพประกอบเวลาอ่านนิทานให้ลูกฟัง หรือลองช่วยจับมือเขาทำท่าชี้ดูบ้าง

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน