ดาวน์โหลดแอป

สามารถใช้มือและตาได้พร้อม ๆ กัน

ลูกเรียนรู้ที่จะใช้สายตาไปพร้อม ๆ กับการเคลื่อนไหวของแขนและมือพร้อม ๆ กัน เช่น มองหาของเล่นและเอื้อมหยิบในเวลาเดียวกัน

สามารถใช้มือและตาได้พร้อม ๆ กัน

ลูกเรียนรู้ที่จะใช้สายตาไปพร้อม ๆ กับการเคลื่อนไหวของแขนและมือพร้อม ๆ กัน เช่นมองหาของเล่นและเอื้อมหยิบในเวลาเดียวกัน

เด็ก ๆ ที่กำลังเรียนรู้การใช้ทักษะนี้ จะมองไปที่มือพร้อมมองหาสิ่งของที่อยู่ด้านหน้า และใช้การทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาเพื่อหยิบสิ่งของชิ้นนั้น ๆ ทักษะนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งเขาสามารถควบคุมความเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ลูกจะเริ่มหยิบสิ่งของขึ้นมาดูและเอาใส่ปากเพื่อเรียนรู้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้บ่อยในเด็กวัยนี้

เมื่อทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาของลูกเริ่มพัฒนา เขาจะเริ่มส่งของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง ซึ่งเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญที่ทารกอายุครบ 6 เดือนสามารถทำได้เป็นส่วนใหญ่

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกได้ โดยการกลิ้งลูกเทนนิสไปมาข้างหน้าลูกระหว่างที่เขากำลังฝึกนอนคว่ำ การให้เด็ก ๆ ได้เล่นกับสิ่งของที่มีรูปทรงกลมจะช่วยในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของแขนและตา เขย่าของเล่นในระยะที่ลูกเอื้อมถึง หรืออาจใช้โมบายในระยะที่เขาเอื้อมถึง เพื่อให้ลูกสนใจคว้าหยิบ

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023