ดาวน์โหลดแอป

ทำท่าทางง่าย ๆ ได้

ลูกสามารถทำท่าทางง่าย ๆ ได้แล้ว เช่น ส่ายหัวเพื่อที่จะบอกว่า “ไม่” ตบมือ หรือโบกมือ “บ๊ายบาย”

ทำท่าทางง่าย ๆ ได้

ลูกสามารถทำท่าทางง่าย ๆ ได้แล้ว เช่น ส่ายหัวเพื่อที่จะบอกว่า “ไม่” ตบมือ หรือโบกมือ “บ๊ายบาย”

เมื่อพวกเขาอายุประมาณ 12 เดือน เด็ก ๆ จะมีทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อ รวมไปถึงทักษะการสื่อสารที่พัฒนามากพอให้เขาทำท่าทางง่าย ๆ ได้ คุณแม่อาจสังเกตได้ว่าการขยับเขยื้อนที่ดูเหมือนไม่มีจุดประสงค์ของลูกดูมีความหมายมากขึ้น เช่น การโบกมือเพื่อทักทายหรือบอกลา เด็ก ๆ บางคนอาจสามารถเลียนแบบท่าทางที่คุณพ่อคุณแม่ทำ เช่น การส่ายหัวเพื่อที่จะบอกว่า “ไม่” หรือพยักหน้าเพื่อที่จะบอกว่า “ใช่”

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ควรจับคู่คำศัพท์กับกิริยาท่าทางเสมอ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ความหมายที่อยู่เบื้องหลังของการทำท่าทางต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถแสดงท่าทางในชีวิตประจำวันให้ลูกดูได้ เช่น สวัสดีเพื่อนบ้าน โบกมือลาพนักงานที่ร้านขายของ รวมไปถึงการแสดงท่าทางในชีวิตประจำวันอื่น ๆ

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน