ดาวน์โหลดแอป

นัดคุณหมอครั้งแรก (ก่อนสัปดาห์ที่ 12)

อัปเดต

นัดคุณหมอครั้งแรก (ก่อนสัปดาห์ที่ 12)

ในการนัดครั้งแรกคุณหมอจะยืนยันการตั้งครรภ์ของคุณแม่ และกำหนดวันคลอดมาให้ หากทำอัลตราซาวนด์ คุณแม่ก็จะได้เห็นลูกตัวน้อย ๆ ขยับไปมาอยู่ในท้อง และถ้าคุณแม่มีอายุมากกว่า 35 ปี คุณหมออาจแนะนำให้รับการตรวจเพิ่มเติม

สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การเตรียมคำถามก่อนมาพบแพทย์:

 1. ยาประเภทใดที่ไม่อันตรายต่อทารกในครรภ์?
 2. ระหว่างการตั้งครรภ์ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่?
 3. ควรนัดตรวจครรภ์ทุกกี่สัปดาห์?
 4. จะลดอาการแพ้ท้องอย่างไรดี?
 5. อาการลักษณะใดที่ควรมาพบแพทย์ทันที?
 6. ช่วงเวลาไหนที่แพทย์สะดวกสามารถให้คำปรึกษาได้?
 7. สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่?
 8. ควรทำอย่างไรกับริ้วรอยแตกลายบนร่างกาย?

การเตรียมตัวก่อนมาพบแพทย์

การตรวจเพิ่มเติม
สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปหรือมีประวัติความผิดปกติของโครโมโซมจะแนะนำให้รับการตรวจดังต่อไปนี้

 1. การตรวจวัดความหนาของผิวหนังบริเวณต้นคอทารก
  ทำการตรวจโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์วัดความหนาบริเวณต้นคอของทารกในครรภ์ หากมีความหนาเกิน 3 มิลลิเมตรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทารกอาจมีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือโรคทางพันธุกรรม (สามารถตรวจได้ในช่วงอายุครรภ์10สัปดาห์ขึ้นไป)

 2. การเจาะน้ำคร่ำ
  น้ำคร่ำคือน้ำที่อยู่หล่อเลี้ยงรอบ ๆ ตัวอ่อนในครรภ์ ในการตรวจจะเจาะนำน้ำคร่ำมาตรวจ เนื่องจากน้ำคร่ำเป็นที่อยู่ของเซลล์และสิ่งอื่น ๆ รวมอยู่ สามารถตรวจสอบโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมได้ เช่น ดาวน์ซินโดรม, โลหิตจากจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว, ซิสติก ไฟโบรซิส (โรคทางพันธุกรรมก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อปอดและระบบทางเดินอาหาร),โรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง), โรคเสื่อม (Tay-Sachs) หรือโรคอื่นๆ ที่คล้ายกัน การตรวจนี้สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่16-18 มีความแม่นยำในการตรวจสูงถึง 99% แต่มีโอกาส ก่อให้เกิดการแท้งได้ 0.5-1%

 3. การตรวจเนื้อเยื่อรก
  ในการตรวจจะนำตัวอย่างชื้นเนื้อ (เนื้อเยื่อรก) จากรกในส่วนที่ติดอยู่กับผนังมดลูกมาตรวจซึ่งรกในส่วนนี้มีโครโมโซมชุดเดียวกันกับทารกในครรภ์ สามารถตรวจสอบโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมได้ เช่น ดาวน์ซินโดรม, โลหิตจากจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว ,ซิสติก ไฟโบรซิส (โรคทางพันธุกรรมก่อใก้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อปอดและระบบทางเดินอาหาร, โรคเสื่อม (Tay-Sachs) หรือโรคอื่น ๆ ที่คล้ายกัน การตรวจนี้สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่10-13 มีความแม่นยำในการตรวจสูงถึง 99% แต่มีโอกาสก่อให้เกิดการแท้งได้ 2%

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (1 กุมภาพันธ์ 2019)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน