ดาวน์โหลดแอป

นัดคุณหมอครั้งแรก (ก่อนสัปดาห์ที่ 12)

อัปเดต

นัดคุณหมอครั้งแรก (ก่อนสัปดาห์ที่ 12)

คุณหมอจะยืนยันการตั้งครรภ์ของคุณแม่และกำหนดวันคลอดมาให้ ถ้าทำอัลตราซาวนด์คุณแม่ก็จะได้เห็นลูกตัวน้อย ๆ ขยับไปมาอยู่ในท้อง และถ้าคุณแม่มีอายุมากกว่า 35 ปี คุณหมออาจแนะนำให้รับการตรวจเพิ่มเติม

จุดประสงค์ในการตรวจ

การเตรียมคำถามก่อนมาพบแพทย์

การเตรียมตัวก่อนมาพบแพทย์

การตรวจเพิ่มเติม (อายุ 35ปี ขึ้นไป)
สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปหรือมีประวัติความผิดปกติของโครโมโซมจะแนะนำให้รับการตรวจดังต่อไปนี้

การตรวจวัดความหนาของผิวหนังบริเวณต้นคอทารก: ทำการตรวจโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์วัดความหนาบริเวณต้นคอของทารกในครรภ์ หากมีความหนาเกิน 3 มิลลิเมตรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทารกอาจมีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือโรคทางพันธุกรรม (สามารถตรวจได้ในช่วงอายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป)

การเจาะน้ำคร่ำ: น้ำคร่ำคือน้ำที่อยู่หล่อเลี้ยงรอบ ๆ ตัวอ่อนในครรภ์ ในการตรวจจะเจาะนำน้ำคร่ำมาตรวจ เนื่องจากน้ำคร่ำเป็นที่อยู่ของเซลล์และสิ่งอื่น ๆ รวมอยู่ สามารถตรวจสอบโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมได้ เช่น ดาวน์ซินโดรม โลหิตจากจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว ซิสติก ไฟโบรซิส (โรคทางพันธุกรรมก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อปอดและระบบทางเดินอาหาร) โรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง) โรคเสื่อม (Tay-Sachs) หรือโรคอื่น ๆ ที่คล้ายกัน การตรวจนี้สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่ 16-18 มีความแม่นยำในการตรวจสูงถึง 99% แต่มีโอกาสก่อให้เกิดการแท้งได้ 0.5-1%

การตรวจเนื้อเยื่อรก: ในการตรวจจะนำตัวอย่างชิ้นเนื้อ (เนื้อเยื่อรก) จากรกในส่วนที่ติดอยู่กับผนังมดลูกมาตรวจซึ่งรกในส่วนนี้มีโครโมโซมชุดเดียวกันกับทารกในครรภ์ สามารถตรวจสอบโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมได้ เช่น ดาวน์ซินโดรม โลหิตจากจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว ซิสติก ไฟโบรซิส (โรคทางพันธุกรรมก่อใก้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อปอดและระบบทางเดินอาหาร) โรคเสื่อม (Tay-Sachs) หรือโรคอื่น ๆ ที่คล้ายกัน การตรวจนี้สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่ 10-13 มีความแม่นยำในการตรวจสูงถึง 99% แต่มีโอกาสก่อให้เกิดการแท้งได้ 2%

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (1 กุมภาพันธ์ 2019)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 3,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 3,000 คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023