ดาวน์โหลดแอป

นัดคุณหมอครั้งต่อไป (ก่อนสัปดาห์ที่ 12)

อัปเดต

นัดคุณหมอครั้งต่อไป (ก่อนสัปดาห์ที่ 12)

คุณหมอจะยืนยันการตั้งครรภ์ของคุณแม่ และกำหนดวันคลอดมาให้ ถ้าทำอัลตราซาวนด์ คุณแม่ก็จะได้เห็น ลูก ตัวน้อย ๆ ขยับไปมาอยู่ในท้อง และถ้าคุณแม่มีอายุมากกว่า 35 ปี คุณหมออาจแนะนำให้รับการตรวจเพิ่มเติม

จุดประสงค์ในการตรวจ

 1. การตรวจกระดูกเชิงกราน
 2. การตรวจเต้านม
 3. วัดความดัน
 4. ชั่งน้ำหนัก
 5. การตรวจปัสสาวะ
 6. การตรวจเลือด

การเตรียมคำถามก่อนมาพบแพทย์

 1. ยาประเภทใดที่ไม่อันตรายต่อทารกในครรภ์?
 2. ระหว่างการตั้งครรภ์ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่?
 3. ควรนัดตรวจครรภ์ทุกกี่สัปดาห์?
 4. วิธีลดอาการแพ้ท้องใดที่แพทย์แนะนำ?
 5. อาการลักษณะใดที่ควรมาพบแพทย์ในทันที?
 6. ช่วงเวลาไหนที่แพทย์สะดวกสามารถให้คำปรึกษาได้?
 7. สามารถมีเพศสัมพันธุ์ได้หรือไม่?
 8. ริ้วรอยแตกลายบนร่างกายจะจัดการได้อย่าไร?

การเตียมตัวก่อนมาพบแพทย์

การตรวจเพิ่มเติม (อายุ 35ปี ขึ้นไป)
สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35ปีขึ้นไปหรือมีประวัติความผิดปกติของโครโมโซมจะแนะนำให้รับการตรวจดังต่อไปนี้

การตรวจวัดความหนาของผิวหนังบริเวณต้นคอทารก: ทำการตรวจโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์วัดความหนาบริเวณต้นคอของทารกในครรภ์ หากมีความหนาเกิน 3 มิลลิเมตรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทารกอาจมีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือโรคทางพันธุกรรม (สามารถตรวจได้ในช่วงอายุครรภ์10สัปดาห์ขึ้นไป)

การเจาะน้ำคร่ำ: น้ำคร่ำคือน้ำที่อยู่หล่อเลี้ยงรอบ ๆ ตัวอ่อนในครรภ์ ในการตรวจจะเจาะนำน้ำคร่ำมาตรวจ เนื่องจากน้ำคร่ำเป็นที่อยู่ของเซลล์และสิ่งอื่น ๆ รวมอยู่ สามารถตรวจสอบโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมได้ เช่น ดาวน์ซินโดรม โลหิตจากจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว ซิสติก ไฟโบรซิส (โรคทางพันธุกรรมก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อปอดและระบบทางเดินอาหาร) โรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง) โรคเสื่อม (Tay-Sachs) หรือโรคอื่น ๆ ที่คล้ายกัน การตรวจนี้สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่16-18 มีความแม่นยำในการตรวจสูงถึง 99% แต่มีโอกาส ก่อให้เกิดการแท้งได้ 0.5-1%
คุณแม่ทุกคนจะได้รับคำแนะนำเรื่องการคัดกรองดาวน์ซินโดรมแบบต่าง ๆ แต่หากคุณแม่อายุครบ 35 ปีขึ้นไปในวันกำหนดคลอด คุณหมออาจให้คุณแม่เลือกเจาะน้ำคร่ำได้เลย สำหรับโรคทางพันธุกรรมจะได้รับการตรวจคัดกรองโดยดูจากประวัติครอบครัว แต่ในประเทศไทยจะคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียทุกรายเนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อย ส่วนโรคอื่น ๆ มักพบในทางยุโรปจึงอาจไม่จำเป็นต้องคัดกรอง

การตรวจเนื้อเยื่อรก: ในการตรวจจะนำตัวอย่างชื้นเนื้อ (เนื้อเยื่อรก) จากรกในส่วนที่ติดอยู่กับผนังมดลูกมาตรวจซึ่งรกในส่วนนี้มีโครโมโซมชุดเดียวกันกับทารกในครรภ์ สามารถตรวจสอบโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมได้ เช่น ดาวน์ซินโดรม โลหิตจากจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว ซิสติก ไฟโบรซิส (โรคทางพันธุกรรมก่อใก้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อปอดและระบบทางเดินอาหาร โรคเสื่อม (Tay-Sachs) หรือโรคอื่น ๆ ที่คล้ายกัน การตรวจนี้สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่10-13 มีความแม่นยำในการตรวจสูงถึง 99% แต่มีโอกาสก่อให้เกิดการแท้งได้ 2%

* คุณแม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนัดคุณหมอทั้งหมดได้ในเมนู “นัดคุณหมอ”

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (1 กุมภาพันธ์ 2019)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 2,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 2,000 คน