ดาวน์โหลดแอป

คนท้องขึ้นเครื่องบินได้ไหม สายการบินมีเงื่อนไขอย่างไร

กิจกรรม

คนท้องขึ้นเครื่องบินได้ไหม สายการบินมีเงื่อนไขอย่างไร

เมื่อคุณแม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบิน ไม่ว่าจะเพื่อไปทำธุระหรือไปเที่ยวพักผ่อน คุณแม่ควรศึกษาข้อมูลก่อนออกเดินทาง เนื่องจากการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นมีข้อจำกัดและข้อแม้มากมายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ด้วยข้อจำกัดของแต่ละสายการบินเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ และข้อมูลจากเพื่อน ๆ หรือคนรอบข้างที่มักขัดแย้งกัน จึงทำให้คุณแม่อาจเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่า การโดยสารเครื่องบินขณะตั้งครรภ์มีความเสี่ยงกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์อย่างไรบ้าง

การโดยสารเครื่องบินไม่ได้ทำให้คุณแม่น้ำคร่ำแตก หรือคลอดก่อนกำหนด แต่ที่สายการบินเป็นกังวลก็คือ คุณแม่ตั้งครรภ์อาจคลอดบุตรขณะอยู่บนเครื่องบิน ซึ่งความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อคุณแม่ยิ่งเข้าใกล้กำหนดคลอดมากขึ้น

ข้อกำหนดของสายการบินเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละสายการบิน และยังอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละเที่ยวบินอีกด้วย

ตัวอย่างต่อไปนี้คือข้อกำหนดที่น่าสนใจของแต่ละสายการบินที่เรานำมาฝากเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับคุณแม่

Air Asia: ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นจะต้องแจ้งอายุครรภ์ให้สายการบินทราบขณะทำการสำรองที่นั่งและที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้ อายุครรภ์ 28 – 34 สัปดาห์จะต้องลงชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใด ๆ กับสายการบิน และแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 30 วันว่าสามารถเดินทางได้ อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทาง

Thai Airways: อายุครรภ์ 28 – 36 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุกำหนดการคลอดและรับรองความปลอดภัยในการเดินทาง อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทาง ครรภ์แฝด หรือครรภ์มีปัญหา ต้องขอใบอนุญาตทางการแพทย์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่างกาย ในการเดินทางหรือความช่วยเหลือพิเศษ (MEDIF)

Nok Air: อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์เดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ อายุครรภ์ 28 – 36 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าสามารถโดยสารเครื่องบินได้ อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทาง

Bangkok Airways: ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้ อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์เดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ อายุครรภ์ 29 สัปดาห์ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารแจ้งการตั้งครรภ์ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้งนี้ ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทาง

เพื่อความมั่นใจ คุณแม่ควรขอใบรับรองแพทย์ล่วงหน้า 2-3 วันก่อนเดินทาง โดยคุณแม่สามารถโทรไปแจ้งทางโรงพยาบาลที่รับฝากครรภ์เพื่อให้แพทย์เตรียมไว้ให้ได้เลย โดยในใบรับรองแพทย์ควรระบุข้อมูลสำคัญดังนี้

นอกจากนี้คุณแม่ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ในประเทศที่กำลังจะเดินทางไป เช่น ประเทศมาเลเซียไม่อนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ถือสัญชาติมาเลเซียและมีอายุครรภ์มากกว่า 6 เดือนเดินทางเข้าประเทศ เป็นต้น

ที่มา:
ABC News (http://http://www.abc.net)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน