ดาวน์โหลดแอป

ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับ COVID-19 จาก WHO

อาการคนท้อง

ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับ COVID-19 จาก WHO

องค์กรอนามัยโลกได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับโรค COVID-19 สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่เพิ่งคลอด เพื่ออธิบายถึงผลกระทบและวิธีการในการดูแลตัวเอง

ถาม: หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าหรือไม่?
ตอบ: ในขณะนี้ได้มีการพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ทำให้ยังมีข้อมูลที่จำกัดมาก แต่หลักฐานในปัจจุบันยังไม่พบว่าหญิงตั้งครรภ์จะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการหนักกว่าคนทั่วไป แต่เนื่องจากร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันของหญิงตั้งครรภ์จะอยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงมากอยู่แล้ว ทำให้สามารถเกิดผลร้ายแรงได้หากเกิดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ จึงควรระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ และแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีถ้ามีอาการที่น่าสงสัย เพื่อที่จะรับการรักษาให้ได้เร็วที่สุด ในขณะเดียวกันทางองค์กรอนามัยโลกก็จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไป และเพิ่มเติมข้อมูลข้อแนะนำแก่บุคคลทั่วไปทันทีที่ได้ข้อสรุปเพิ่มเติม

ถาม: คนท้องควรดูแลตัวเองอย่างไร?
ตอบ: หญิงตั้งครรภ์ควรป้องกันตัวเองจากโรค COVID-19 เช่นเดียวกันกับคนทั่วไป โดย:

หญิงตั้งครรภ์ คุณแม่ที่เพิ่งคลอด รวมไปถึงคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ควรไปตามนัดของแพทย์ทุกครั้ง

ถาม: คุณแม่ควรไปตรวจหาโรค COVID-19 หรือไม่?
ตอบ: การที่จะตรวจหาโรค COVID-19 ได้นั้น มีกฎเกณฑ์ต่างกันในแต่ละพื้นที่ปกครอง ทั้งนี้ องค์กรอนามัยโลกแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการน่าสงสัย เป็นกลุ่มที่ควรได้รับสิทธิในการตรวจเป็นสำคัญ เนื่องจากถ้าตรวจพบโรคแล้ว อาจต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ถาม: COVID-19 สามารถติดต่อสู่ทารกในครรภ์ หรือเด็กแรกเกิดได้หรือไม่?
ตอบ: ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างเป็นทางการ ว่า COVID-19 จะติดต่อสู่ทารกในครรภ์ หรือขณะคลอดได้หรือไม่ แต่จากการตรวจเบื้องต้น ไม่สามารถพบเชื้อในน้ำคร่ำ หรือน้ำนมของคุณแม่ได้

ถาม: คุณแม่ที่เป็นโรค หรือสงสัยว่าเป็นโรค COVID-19 จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดหรือไม่?
ตอบ: ไม่จำเป็น องค์กรอนามัยโลกแนะนำว่าการผ่าคลอดควรเกิดขึ้นในกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น การคลอดที่ไม่มีปัญหาควรเป็นไปตามความต้องการของคุณแม่ ควบคู่กับคำแนะนำของคุณหมอ

ถาม: ผู้ป่วยโรค COVID-19 สามารถให้นมได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ หากผู้ป่วยต้องการจะให้น้ำนม สามารถทำได้ดังนี้:

ถาม: ผู้ป่วยสามารถสัมผัสตัวลูกได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ การสัมผัสและปฏิสัมพันธ์ในช่วงให้นมเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ สำหรับเด็กแรกเกิด คุณแม่ควรจะมีโอกาสได้ทำดังนี้:

คุณแม่ก็ควรควรล้างมือก่อนและหลังสัมผัสลูกทุกครั้ง และรักษาพื้นผิวในบ้านสะอาด คุณแม่ที่มีอาการของ COVID-19 ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างที่สัมผัสกับลูก

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน