ดาวน์โหลดแอป

การนอนหลับ

สุขภาพของลูก

การนอนหลับ

ทารกแรกเกิดจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนหลับ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน แต่ทารกส่วนใหญ่จะไม่นอนหลับต่อเนื่องเกิน 2 – 4 ชั่วโมงต่อครั้ง เพราะพวกเขาต้องตื่นมากินนมตามช่วงเวลา และเมื่อลูกเติบโตขึ้นรูปแบบการนอนหลับก็จะเปลี่ยนไป

รูปแบบการนอนหลับของทารก
ตามธรรมชาติแล้วทารกที่อายุต่ำกว่า 1 ปีจะ

นอนหลับมากกว่าผู้ใหญ่ พวกเขาจะใช้เวลานอนส่วนใหญ่ในการนอนหลับระยะตื้นหรือหลับไม่สนิท แทนการนอนหลับระยะลึกหรือหลับเงียบ ในการนอนหลับระยะตื้น พวกเขาจะหายใจสั้น ๆ บิดแขนและขา มีการกลอกดวงตาอย่างต่อเนื่องภายใต้เปลือกตา และจะถูกปลุกให้ตื่นได้ง่าย

ช่วง แรกเกิด – 3 เดือน

ช่วง 3 – 6 เดือน

ช่วง 6 – 12 เดือน

ช่วง 12 เดือนขึ้นไป

ช่วง 24 เดือนขึ้นไป

วิธีช่วยให้ลูกนอนหลับสบาย
วางแผนกิจกรรมในตอนกลางวัน และทำกิจกรรมในตอนกลางคืนให้เป็นกิจวัตร:

 

 

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (4 มีนาคม 2020)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน