ดาวน์โหลดแอป

ช่วงตั้งครรภ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่?

ถาม-ตอบ กับคุณหมอ

ช่วงตั้งครรภ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่?

ช่วงตั้งครรภ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่?

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (1 มิถุนายน 2024)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน