ไวรัส RSV

ไวรัส (RSV) ในเด็กเล็กเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ ไวรัส RSV สามารถนำไปสู่การติดเชื้อรุนแรงอื่นๆ รวมถึงโรคปอดบวม ซึ่งร้ายแรงที่สุดสำหรับเด็กทารก

อาการของโรค RSV ในเด็กและทารก:

 • คัดจมูก
 • เจ็บคอ
 • ปวดหัวเล็กน้อย
 • มีไข้
 • หายใจลำบาก
 • น้ำมูกไหล
 • จาม
 • หายใจมีเสียงวี้ด 
 • มีไข้สูง
 • น้ำมูกข้น
 • ไอมีเสมหะสีเหลือง สีเขียวหรือสีเทา
 • มีอาการขาดน้ำเช่นปากแห้ง ตาลึกโบ๋ ทานได้น้อย

การวินิจฉัยโรค RSV
หากเด็กมีภาวะทางสุขภาพอื่นๆ แพทย์อาจต้องการทำการวินิจฉัยโรค RSV ด้วยการเพาะเชื้อโดยทำการทดสอบน้ำมูก

วิธีรักษาโรค RSV
เนื่องจากโรค RSV ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ หากมีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาล บางครั้งแพทย์อาจสั่งยาขยายหลอดลมเพื่อให้หายใจสะดวกขึ้น

สัญญาณฉุกเฉินของโรค RSV
รีบพาลูกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากเล็บหรือปากของเด็กกลายเป็นสีฟ้าหรือม่วง เนื่องจากเป็นสัญญาณว่าเด็กได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

การแพร่เชื้อของโรค RSV
โรค RSV นั้นติดต่อได้ง่ายมาก เนื่องจากสามารถแพร่กระจายโดยละอองที่มีไวรัสผ่านการไอหรือจามจากผู้ติดเชื้อ เด็กที่เป็นโรค RSV ควรได้รับการแยกตัวออกจากเด็กคนอื่นๆ

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน