ดาวน์โหลดแอป

ไวรัส RSV

สุขภาพของลูก

ไวรัส RSV

ไวรัส (RSV) ในเด็กเล็กเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ ไวรัส RSV สามารถนำไปสู่การติดเชื้อรุนแรงอื่น ๆ รวมถึงโรคปอดบวม ซึ่งร้ายแรงที่สุดสำหรับเด็กทารก

อาการของโรค RSV ในเด็กและทารก:

การวินิจฉัยโรค RSV
หากเด็กมีภาวะทางสุขภาพอื่น ๆ แพทย์อาจต้องการทำการวินิจฉัยโรค RSV ด้วยการเพาะเชื้อโดยทำการทดสอบน้ำมูก

วิธีรักษาโรค RSV
เนื่องจากโรค RSV ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ หากมีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาล บางครั้งแพทย์อาจสั่งยาขยายหลอดลมเพื่อให้หายใจสะดวกขึ้น

สัญญาณฉุกเฉินของโรค RSV
รีบพาลูกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากเล็บหรือปากของเด็กกลายเป็นสีฟ้าหรือม่วง เนื่องจากเป็นสัญญาณว่าเด็กได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

การแพร่เชื้อของโรค RSV
โรค RSV นั้นติดต่อได้ง่ายมาก เนื่องจากสามารถแพร่กระจายโดยละอองที่มีไวรัสผ่านการไอหรือจามจากผู้ติดเชื้อ เด็กที่เป็นโรค RSV ควรได้รับการแยกตัวออกจากเด็กคนอื่นๆ

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (1 เมษายน 2020)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน