การสำลักในทารก

หากเด็กทารกเกิดการสำลัก พวกเขาอาจไม่สามารถส่งเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือได้ หากเด็กหมดสติ ให้ทำ CPR แต่หากเขายังมีสติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ก่อนทำการช่วยเหลือทารกที่มีอาการสำลัก

 • โทรหาเบอร์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ (1669)
 • หากมองเห็นวัตถุในปากให้ลองล้วงออกมา ระวังอย่าดันให้วัตถุขยับลึกเข้าไปข้างใน
 • หากเด็กมีอาการไอ ปล่อยให้เขาไอต่อไป การไอจะช่วยทำให้สิ่งที่เด็กสำลักเข้าไปหลุดออกมา
 • หากการไอของเด็กไม่ได้ผล (เด็กเงียบไปหรือหายใจไม่ออก) ให้รีบขอความช่วยเหลือทันที และตรวจสอบว่าเด็กยังมีสติอยู่หรือไม่
 • หากเด็กยังมีสติ แต่การไอไม่ได้ผลให้ใช้วิธีตบหลังแทน

 การปฐมพยาบาลทารกที่มีอาการสำลักด้วยวิธีตบหลัง

 1. นั่งและวางตัวเด็กคว่ำหน้าลงพาดตักของคุณแม่โดยใช้มือรองศีรษะของเด็กไว้
 2. ใช้มือ 1 ข้าง ตบด้วยอุ้งมือที่กลางหลังระหว่างหัวไหล่ทั้งสองข้างของเด็ก 5 ครั้ง
 3. หากตบหลังครบ 5 ครั้งแล้ว เด็กยังไอแต่รู้ตัวให้สลับมาใช้วิธีกดหน้าอกต่อ

การปฐมพยาบาลทารกที่มีอาการสำลักด้วยวิธีกดหน้าอก

 1. จัดทารกให้นอนหงายพาดบนตักของคุณแม่
 2. ใช้นิ้ว 2 หรือ 3 นิ้วกดลงไปตรง ๆ บริเวณกระดูกหน้าอกตรงกลาง (บริเวณใต้ราวนม)
 3. กดหน้าอก 5 ครั้ง ลึกลงไปประมาณ 4 ซม.
 4. หากกดหน้าอกครบ 5 ครั้งแล้ว เด็กยังไอแต่รู้ตัวให้สลับมาใช้วิธีตบหลังต่อ

ทำการปฐมพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ทำการปฐมพยาบาลด้วยวิธีตบหลัง 5 ครั้ง และวิธีกดหน้าอก 5 ครั้งสลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าวัตถุที่ทารกสำลักเข้าไปจะหลุดออกมา ทารกสามารถไอและหายใจได้ หรือจนกว่าทารกจะหมดสติ

การปฐมพยาบาลทารกที่มีอาการสำลักและหมดสติ

 • หากทารกหมดสติ ให้วางตัวทารกลงบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
 • เปิดปากของทารก หากมองเห็นวัตถุนั้นได้ชัดเจน และสามารถดึงออกได้โดยง่าย ให้ดึงวัตถุออก
 • เริ่ม CPR
 • ทำ CPR ไปเรื่อยๆ จนกว่าทารกจะเริ่มฟื้น หรือความช่วยเหลือฉุกเฉินมาถึง

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน