ดาวน์โหลดแอป

การสำลักในทารก

การสำลักในทารก

หากเด็กทารกเกิดการสำลัก พวกเขาอาจไม่สามารถส่งเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือได้ หากเด็กหมดสติ ให้ทำ CPR แต่หากเขายังมีสติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ก่อนทำการช่วยเหลือทารกที่มีอาการสำลัก

 การปฐมพยาบาลทารกที่มีอาการสำลักด้วยวิธีตบหลัง

  1. นั่งและวางตัวเด็กคว่ำหน้าลงพาดตักของคุณแม่โดยใช้มือรองศีรษะของเด็กไว้
  2. ใช้มือ 1 ข้าง ตบด้วยอุ้งมือที่กลางหลังระหว่างหัวไหล่ทั้งสองข้างของเด็ก 5 ครั้ง
  3. หากตบหลังครบ 5 ครั้งแล้ว เด็กยังไอแต่รู้ตัวให้สลับมาใช้วิธีกดหน้าอกต่อ

การปฐมพยาบาลทารกที่มีอาการสำลักด้วยวิธีกดหน้าอก

  1. จัดทารกให้นอนหงายพาดบนตักของคุณแม่
  2. ใช้นิ้ว 2 หรือ 3 นิ้วกดลงไปตรง ๆ บริเวณกระดูกหน้าอกตรงกลาง (บริเวณใต้ราวนม)
  3. กดหน้าอก 5 ครั้ง ลึกลงไปประมาณ 4 ซม.
  4. หากกดหน้าอกครบ 5 ครั้งแล้ว เด็กยังไอแต่รู้ตัวให้สลับมาใช้วิธีตบหลังต่อ

ทำการปฐมพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ทำการปฐมพยาบาลด้วยวิธีตบหลัง 5 ครั้ง และวิธีกดหน้าอก 5 ครั้งสลับกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าวัตถุที่ทารกสำลักเข้าไปจะหลุดออกมา ทารกสามารถไอและหายใจได้ หรือจนกว่าทารกจะหมดสติ

การปฐมพยาบาลทารกที่มีอาการสำลักและหมดสติ

รับรองโดย:

นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์ (2 กุมภาพันธ์ 2020)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน