ดาวน์โหลดแอป

วัคซีน / การสร้างภูมิคุ้มกัน

สุขภาพของลูก

วัคซีน / การสร้างภูมิคุ้มกัน

การฉีดวัคซีนเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณแม่สามารถทำได้เพื่อปกป้องลูกน้อยให้มีสุขภาพที่ดี หากไม่ได้รับวัคซีน ลูกของคุณแม่อาจป่วยเป็นโรคร้ายแรงได้

รายชื่อต่อไปนี้คือวัคซีนที่เด็กไทย หรือเด็กที่เกิดในประเทศไทยควรได้รับ

ตารางการฉีดวัคซีน
ในทุก ๆ ปี ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะเผยแพร่กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กไทย ดังต่อไปนี้

Vaccination64

ซึ่งตารางนี้จะมีการอัปเดตเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน คุณแม่สามารถค้นหาตารางล่าสุดได้ที่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

วัคซีนมาตรฐานที่เด็กๆ ควรได้รับ
รายชื่อต่อไปนี้คือวัคซีนมาตรฐานที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยแนะนำว่าเด็กๆ ทุกคนควรได้รับในแต่ละช่วงอายุ

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

9 – 12 เดือน

12 เดือนขึ้นไป

18 เดือน

2 ปี

4 – 6 ปี

11 – 12 ปี

วัคซีนอื่นๆ
สำหรับวัคซีนอื่นๆ คุณแม่สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน หรือกุมารแพทย์ประจำตัวของลูกเพิ่มเติมได้:

รับรองโดย:

นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์ (22 กรกฎาคม 2021)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน