วัคซีน / การสร้างภูมิคุ้มกัน

การฉีดวัคซีนเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณแม่สามารถทำได้เพื่อปกป้องลูกน้อยให้มีสุขภาพที่ดี หากไม่ได้รับวัคซีน ลูกของคุณแม่อาจป่วยเป็นโรคร้ายแรงได้

รายชื่อต่อไปนี้คือวัคซีนที่เด็กไทย หรือเด็กที่เกิดในประเทศไทยควรได้รับ

ตารางการฉีดวัคซีน
ในทุกๆ ปี ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะเผยแพร่กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กไทย ดังต่อไปนี้

ตารางการฉีดวัคซีนของเด็กไทย 2562
ซึ่งตารางนี้จะมีการอัปเดตเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน คุณแม่สามารถค้นหาตารางล่าสุดได้ที่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

วัคซีนมาตรฐานที่เด็กๆ ควรได้รับ
รายชื่อต่อไปนี้คือวัคซีนมาตรฐานที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยแนะนำว่าเด็กๆ ทุกคนควรได้รับในแต่ละช่วงอายุ

แรกเกิด

 • วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก

1 เดือน

 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 2

2 เดือน

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และ HIB เข็มแรก

4 เดือน

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และ HIB เข็มที่ 2

6 เดือน

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ละ HIB เข็มที่ 3
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 3

9 – 12 เดือน

 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ B ของญี่ปุ่น (วัคซีนที่มีชีวิต) เข็มแรก
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ B ของญี่ปุ่น, เข็มที่ 2 (ควรทิ้งระยะห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณ 3 – 12 เดือน)

12 เดือน

 • วัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) เข็มแรก

12 เดือนขึ้นไป

 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

18 เดือน

 • วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันกันโรคคอตีบ ไอกรน  บาดทะยัก และโปลิโอ กระตุ้นครั้งแรก

2 ปีขึ้นไป

 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A เข็มแรก
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A เข็มที่ 2 (ควรทิ้งระยะห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณ 6-12 เดือน)

4 – 6 ปี

 • วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันกันโรคคอตีบ ไอกรน  บาดทะยัก และโปลิโอ กระตุ้นครั้งที่ 2
 • หัด คางทูม วัคซีนหัดเยอรมัน (MMR) เข็มที่ 2

12 – 16 ปี

 • วัคซีนโรคคอตีบและบาดทะยัก (Tdap)

วัคซีนอื่นๆ
สำหรับวัคซีนอื่นๆ คุณแม่สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน หรือกุมารแพทย์ประจำตัวของลูกเพิ่มเติมได้:

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 – 8 เดือน
 • วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 – 8 เดือน
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี
 • วัคซีน Human Papillomavirus Virus (HPV) ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน