ดาวน์โหลดแอป

เลือดออกทางช่องคลอด

อาการคนท้อง

เลือดออกทางช่องคลอด

แม้จะเป็นอาการที่พบได้บ่อย แต่การมีเลือดออกทางช่องคลอดในระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นคุณแม่ควรไปพบแพทย์ทันทีหากพบว่ามีเลือดออก

การมีเลือดออกอาจมาจากหลายสาเหตุ

การมีเลือดออกกะปริดกะปรอยในระยะแรกของการตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์ในระยะแรก คุณแม่อาจพบว่ามีเลือดออกเล็กน้อย ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เรียกกันว่า “เลือดออกกะปริดกะปรอย” ซึ่งเป็นสัญญาณของการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิลงในผนังมดลูก การมีเลือดออกมักจะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิสนธิเกิดขึ้นไม่นาน

การมีเลือดออกในระยะแรกของการตั้งครรภ์
ในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ การมีเลือดออกทางช่องคลอดอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการแท้งบุตร หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ อย่างไรก็ตาม มีคุณแม่หลายคนที่มีเลือดออกในระยะนี้ แต่ก็มีการตั้งครรภ์เป็นปกติ และสามารถคลอดลูกน้อยได้อย่างปลอดภัย

การแท้งบุตรในระยะแรกของการตั้งครรภ์
หากการตั้งครรภ์สิ้นสุดลงก่อนจะครบ 24 สัปดาห์จะเรียกว่าการแท้งบุตร การแท้งบุตรเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และประมาณ 1 ใน 5 ของคุณแม่ตั้งครรภ์อาจพบกับภาวะนี้ได้ การแท้งบุตรในการตั้งครรภ์ระยะแรกส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของทารกในครรภ์ไม่สมบูรณ์ และสาเหตุอื่น ๆ เช่นปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือการแข็งตัวของเลือดที่อาจทำให้แท้งได้ ในกรณีส่วนใหญ่การแท้งบุตรจะเกิดขึ้นในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และน่าเศร้าที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้

การตั้งครรภ์นอกมดลูก
แม้ว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูก (มีการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธินอกมดลูก เช่น ในท่อนำไข่) อาจทำให้เกิดเลือดออกได้ แต่อาการเหล่านี้พบได้น้อยกว่าการแท้งบุตร อย่างไรก็ตาม การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นภาวะที่อันตราย เพราะไข่ที่ปฏิสนธิไม่สามารถพัฒนาได้อย่างถูกต้องภายนอกมดลูกได้ ดังนั้นคุณแม่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นโดยการผ่าตัดหรือการใช้ยา

การมีเลือดออกในระยะท้ายของการตั้งครรภ์
การมีเลือดออกในระยะท้าย ๆ ของการตั้งครรภ์ อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น:

สาเหตุของการมีเลือดออก
การมีเลือดออกในขณะตั้งครรภ์อาจวินิจฉัยได้จากการตรวจทางช่องคลอด การอัลตร้าซาวด์ หรือการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบระดับฮอร์โมน นอกจากนี้ คุณหมออาจต้องรวบรวมข้อมูลจากอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น อาการปวดหน่วง อาการปวด และเวียนศีรษะ

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (3 กุมภาพันธ์ 2020)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023