เลือดออกทางช่องคลอด

แม้จะเป็นอาการที่พบได้บ่อย แต่การมีเลือดออกทางช่องคลอดในระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นคุณแม่ควรไปพบแพทย์ทันทีหากพบว่ามีเลือดออก

การมีเลือดออกอาจมาจากหลายสาเหตุ

การมีเลือดออกกะปริดกะปรอยในระยะแรกของการตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์ในระยะแรก คุณแม่อาจพบว่ามีเลือดออกเล็กน้อย ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เรียกกันว่า “เลือดออกกะปริดกะปรอย” ซึ่งเป็นสัญญาณของการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิลงในผนังมดลูก การมีเลือดออกมักจะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิสนธิเกิดขึ้นไม่นาน

การมีเลือดออกในระยะแรกของการตั้งครรภ์
ในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ การมีเลือดออกทางช่องคลอดอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการแท้งบุตร หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ อย่างไรก็ตาม มีคุณแม่หลายคนที่มีเลือดออกในระยะนี้ แต่ก็มีการตั้งครรภ์เป็นปกติ และสามารถคลอดลูกน้อยได้อย่างปลอดภัย

การแท้งบุตรในระยะแรกของการตั้งครรภ์
หากการตั้งครรภ์สิ้นสุดลงก่อนจะครบ 24 สัปดาห์จะเรียกว่าการแท้งบุตร การแท้งบุตรเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และประมาณ 1 ใน 5 ของคุณแม่ตั้งครรภ์อาจพบกับภาวะนี้ได้ การแท้งบุตรในการตั้งครรภ์ระยะแรกส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของทารกในครรภ์ไม่สมบูรณ์ และสาเหตุอื่นๆ เช่นปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือการแข็งตัวของเลือดที่อาจทำให้แท้งได้ ในกรณีส่วนใหญ่การแท้งบุตรจะเกิดขึ้นในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และน่าเศร้าที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้

การตั้งครรภ์นอกมดลูก
แม้ว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูก (มีการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธินอกมดลูก เช่น ในท่อนำไข่) อาจทำให้เกิดเลือดออกได้ แต่อาการเหล่านี้พบได้น้อยกว่าการแท้งบุตร อย่างไรก็ตามการตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นภาวะที่อันตราย เพราะไข่ที่ปฏิสนธิไม่สามารถพัฒนาได้อย่างถูกต้องภายนอกมดลูกได้ ดังนั้นคุณแม่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นโดยการผ่าตัดหรือการใช้ยา

การมีเลือดออกในระยะท้ายของการตั้งครรภ์
การมีเลือดออกในระยะท้ายๆ ของการตั้งครรภ์ อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น:

  • การติดเชื้อในช่องคลอด
  • การเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกซึ่งอาจทำให้มีเลือดออกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการมีเพศสัมพันธ์
  • การมีเลือดออก เมื่อเมือกที่อยู่บริเวณปากมดลูกซึ่งถูกสร้างขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์หายไป เป็นการส่งสัญญาณว่าปากมดลูกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งอาจเกิดขึ้น 2-3 วันก่อนการบีบตัวของมดลูกจะเริ่มต้นขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในขณะคลอดก็ได้
  • ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด: เป็นภาวะร้ายแรงที่รกหลุดลอกออกมาจากผนังมดลูก โดยปกติแล้วการที่รกลอกตัวแบบกระทันหันมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
  • ภาวะรกเกาะต่ำ: เกิดขึ้นจากการที่รกเกาะติดอยู่กับส่วนล่างของมดลูกใกล้ๆ หรืออาจปิดบริเวณปากมดลูก การมีเลือดออกจากภาวะรกเกาะต่ำอาจเป็นอันตรายมาก ทำให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีความเสี่ยง หากคุณแม่มีภาวะนี้ควรรีบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

สาเหตุของการมีเลือดออก
การมีเลือดออกในขณะตั้งครรภ์อาจวินิจฉัยได้จากการตรวจทางช่องคลอด, การอัลตร้าซาวด์ หรือการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบระดับฮอร์โมน นอกจากนี้คุณหมออาจต้องรวบรวมข้อมูลจากอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น อาการปวดหน่วง อาการปวด และเวียนศีรษะ

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน