ดาวน์โหลดแอป

สายด่วนสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์สายตรงสำหรับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูลูก ปรึกษาการใช้ยา เรียกรถพยาบาล หรือสายด่วนสุขภาพจิต

ปัญหาการถูกกระทำทางเพศและปัญหาครอบครัว

ปัญหาการถูกกระทำทางเพศและปัญหาครอบครัว

หากต้องการคำปรึกษาหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกระทำทางเพศ การถูกทารุณกรรม ปัญหาครอบครัว การถูกทำร้ายจิตใจ หรือต้องการที่พักพิง ติดต่อได้ที่..

สายด่วนสุขภาพจิต

สายด่วนสุขภาพจิต

หากต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางด้านสุขภาพจิต ติดต่อได้ที่..

การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูลูก

การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูลูก

หากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูลูก ติดต่อได้ที่..

ปรึกษาการใช้ยา

ปรึกษาการใช้ยา

หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยา ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องโดยเภสัชกร ติดต่อได้ที่..

เรียกรถพยาบาล

เรียกรถพยาบาล

1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน