ดาวน์โหลดแอป

รู้หรือไม่? รอบเดือนส่งผลต่อการช้อปปิ้งของคุณ!

รู้ไหมว่ารอบเดือนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้มากกว่าที่คิด! แม้แต่พฤติกรรมการช้อปปิ้งก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย 

รู้หรือไม่? รอบเดือนส่งผลต่อการช้อปปิ้งของคุณ!

รู้ไหมว่ารอบเดือนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้มากกว่าที่คิด! แม้แต่พฤติกรรมการช้อปปิ้งก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย 

ผลกระทบของรอบเดือนต่อการตัดสินใจ
การขึ้นลงของฮอร์โมนระหว่างรอบเดือนอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงแรกของรอบเดือนหรือที่เรียกว่า follicular phase ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์และการใช้เหตุผล ส่งผลให้มีโอกาสจะตัดสินใจอย่างระมัดระวังและใช้ความคิดรอบคอบมากกว่า

ในขณะเดียวกัน ช่วงครึ่งหลังของรอบเดือนหรือที่เรียกว่า luteal phase ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มสูงและฮอร์โมนเอสโตรเจนลดต่ำลง การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกอยากตัดสินใจโดยไม่ไตร่ตรอง หรือใช้อารมณ์เหนือเหตุผลมากกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างรอบเดือนและความหุนหันพลันแล่น
รอบเดือนของคุณอาจมีบทบาทต่อความหุนหันพลันแล่น งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าในช่วงตกไข่ (ประมาณช่วงกลางของรอบเดือน) เมื่อภาวะเจริญพันธุ์ของคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดอาจทำให้ความหุนหันพลันแล่น และมีพฤติกรรมกล้าได้กล้าเสียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าเป็นวิธีธรรมชาติที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสืบพันธุ์

ในช่วงครึ่งหลังของรอบเดือนหรือ luteal phase ระดับโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้เกิดความรู้สึกกระสับกระส่าย หรือหุนหันพลันแล่น ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจได้ตั้งแต่การช้อปปิ้งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ ๆ ในชีวิต

รอบเดือนและพฤติกรรมการช้อปปิ้ง
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่านิสัยการช้อปปิ้งก็อาจได้รับผลกระทบจากรอบเดือน ตัวอย่างในช่วงก่อนการตกไข่และช่วงที่มีการตกไข่ คุณอาจสนใจสินค้าประเภทเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีมากเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้มีภาวะเจริญพันธุ์สูง

ในช่วงครึ่งหลัง โดยเฉพาะสองสามวันก่อนประจำเดือนมา คุณอาจมีอาการ PMS (premenstrual syndrome) เช่นความอยากอาหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของแบบไม่คิด โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่ช่วยให้มีความสุข หรือผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ

วิธีการรับมือความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
การทำความเข้าใจอิทธิพลของฮอร์โมนจะช่วยให้คุณจัดการพฤติกรรมและการตัดสินใจได้ตลอดรอบเดือน กลยุทธ์ในการรับมือมีดังนี้:

การตระหนักรู้ว่าความแปรปรวนของฮอร์โมนระหว่างรอบเดือนอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการช้อปปิ้งจะช่วยให้คุณมีอำนาจมากขึ้นในการนำทางตัวเองระหว่างรอบเดือน ช่วยให้คุณมีความเข้าใจและมีการควบคุมตัวเองได้มากขึ้น ควรใช้เวลาในการสังเกตรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองและตอบสนองในวิธีที่คุณรู้สึกว่าดีกับตัวเองที่สุด

รับรองโดย:

นพ. สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา (แพทย์ภาวะเจริญพันธุ์) (1 กรกฎาคม 2023)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน