ดาวน์โหลดแอป

ความแปรปรวนของเทสโทสเตอโรนในผู้ชาย

ผู้ชายมีระดับฮอร์โมนเพศเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแบบเดียวกับที่ผู้หญิงมีฮอร์โมนขึ้นลงระหว่างรอบเดือน และเมื่ออายุมากถึงจุดหนึ่งผู้ชายก็มักรู้สึกถึงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง ซึ่งมักจะส่งผลต่ออารมณ์และความต้องการทางเพศ

ความแปรปรวนของเทสโทสเตอโรนในผู้ชาย

ผู้ชายมีระดับฮอร์โมนเพศเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแบบเดียวกับที่ผู้หญิงมีฮอร์โมนขึ้นลงระหว่างรอบเดือน และเมื่ออายุมากถึงจุดหนึ่งผู้ชายก็มักรู้สึกถึงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง ซึ่งมักจะส่งผลต่ออารมณ์และความต้องการทางเพศ

ถึงแม้ว่าฮอร์โมนเพศชายจะไม่ขึ้นลงเป็นรอบเหมือนผู้หญิง แต่ฮอร์โมนของผู้ชายก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่นอายุ การใช้ชีวิต และปัญหาทางสุขภาพ หากคุณต้องการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางเพศ รวมไปถึงภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชาย นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความแปรปรวนของฮอร์โมน

ความแปรปรวนของฮอร์โมนในผู้ชาย
ความแปรปรวนของฮอร์โมนเพศในผู้ชายอาจส่งผลต่อความต้องการทางเพศของผู้ชายได้อย่างมาก ฮอร์โมนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อแรงขับทางเพศและสมรรถภาพทางเพศชาย

ฮอร์โมนหลัก: เทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจน
ฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในสุขภาพของผู้ชายคือเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจน หลายคนอาจไม่ทราบว่าผู้ชายก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นเดียวกับที่ผู้หญิงก็มีเทสโทสเตอโรน ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความสมดุล เทสโทสเตอโรนทำหน้าที่สร้างลักษณะของเพศชาย เช่นขนตามร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อ และทำให้เสียงทุ้มต่ำ นอกจากนี้เทสโทสเตอโรนยังมีผลต่อความต้องการทางเพศ อารมณ์ และระดับพลังงานโดยรวม ส่วนเอสโตรเจนมีความจำเป็นต่อสุขภาพทางเพศ รวมไปถึงสุขภาพของกระดูกในผู้ชายเช่นเดียวกัน

ความแปรปรวนของเทสโทสเตอโรนในระหว่างวัน
เทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ทำหน้าที่สร้างลักษณะทางเพศของผู้ชาย และควบคุมการทำงานทางเพศ ระดับเทสโทสเตอโรนของผู้ชายอาจแปรปรวนไประหว่างวัน โดยทั่วไปมักจะเพิ่มสูงที่สุดในตอนเช้าและค่อย ๆ ลดลงต่ำในช่วงบ่าย นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมผู้ชายบางคนจึงรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและมักไวต่อการกระตุ้นทางเพศในช่วงเช้า ระดับฮอร์โมนอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นการนอนหลับ ความเครียด และสุขภาพโดยรวม

ระดับเทสโทสเตอโรนที่ต่ำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจากปัญหาสุขภาพอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงและอาจทำให้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัว นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่นทำให้หงุดหงิดง่ายขึ้น วิตกกังวลหรือมีอารมณ์แปรปรวน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทสโทสเตอโรนส่งผลกระทบต่อการผลิตเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยจัดการอารมณ์ การนอนหลับและความอยากอาหาร

ความเครียดและคอร์ติซอล
ความเครียดเรื้อรังอาจทำให้ระดับคอร์ติซอลในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจไปยับยั้งการผลิตเทสโทสเตอโรน เมื่อระดับคอร์ติซอลสูงตลอดเวลาอาจส่งผลลบต่อความต้องการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้ 

ความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนกับอายุ
เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นระดับเทสโทสเตอโรนก็มักจะลดลงตามธรรมชาติ แต่สำหรับผู้ชายบางคนอาจมีระดับเทสโทสเตอโรนลดลงอย่างมาก ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนต่ำหรือ Low T. อาการมีตั้งแต่ความเหนื่อยล้า ซึมเศร้า ความต้องการทางเพศลดลง ไม่มีสมาธิ ความจำเสื่อม และการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ

การลดลงของเทสโทสเตอโรนในผู้ชายมักจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 30 ถึง 40 ปี และจะลดลงเรื่อย ๆ ประมาณ 1% ต่อปี ผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มมีอาการ Low T. ในช่วงอายุ 40 หรือ 50 ปี แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้ชายอายุน้อยกว่า อาจมีระดับเทสโทสเตอโรนลดต่ำลง ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคล การใช้ชีวิต และความรุนแรงของปริมาณเทสโทสเตอโรนที่ลดลง

ผลกระทบของการใช้ชีวิตต่อฮอร์โมน
ฮอร์โมนเพศชายได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิตอย่างมาก การกินอาหารไม่มีประโยชน์ ขาดการออกกำลังกาย ความเครียดและนอนพักผ่อนไม่เพียงพออาจส่งผลต่อระดับเทสโทสเตอโรนได้ ในอีกแง่หนึ่งการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการนอนหลับอย่างมีคุณภาพและจัดการความเครียดจะช่วยให้ระดับฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพและความแปรปรวนของฮอร์โมน
ปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนในผู้ชายได้ ภาวะทางสุขภาพเช่นน้ำหนักเกิน เบาหวาน และปัญหาเกี่ยวกับไทรอยด์อาจส่งผลต่อระดับเทสโทสเตอโรน และยาที่ใช้รักษาโรคเหล่านี้อาจส่งผลต่อฮอร์โมนเช่นกัน

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับความแปรปรวนของฮอร์โมน
หากผู้ชายในชีวิตของคุณรู้สึกอ่อนเพลียบ่อย อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการทางเพศลดลงและน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะแนะนำให้เขาปรึกษากับผู้ให้บริการทางการแพทย์ อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของฮอร์โมนที่ไม่สมดุล ทางเลือกในการรักษามีตั้งแต่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปจนถึงการบำบัดรักษาด้วยฮอร์โมน ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ

การทำความเข้าใจความแปรปรวนของฮอร์โมนในผู้ชายจะช่วยให้คุณสามารถสนับสนุนผู้ชายในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ฮอร์โมนมีผลต่อสุขภาวะโดยรวมทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และการทำความเข้าใจกลไกของฮอร์โมนจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น

รับรองโดย:

นพ. สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา (แพทย์ภาวะเจริญพันธุ์) (1 สิงหาคม 2023)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน