ดาวน์โหลดแอป

ปัจจัยทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าคุณแม่ท้องอาจต้องผ่าคลอด

วันคลอด

ปัจจัยทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าคุณแม่ท้องอาจต้องผ่าคลอด

สุขภาพของคุณแม่และลูกมีบทบาทในการพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดหรือไม่

ปัจจัยทางการแพทย์
ปัจจัยทางการแพทย์ทั่วไปที่บ่งชี้ว่าคุณแม่ควรได้รับการผ่าตัดคลอดมีดังนี้

ปัจจัยของโรงพยาบาล
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเวลาในโรงพยาบาลบางแห่งอาจทำให้เกิดการผ่าตัดคลอดมากขึ้น เนื่องจากการคลอดธรรมชาติอาจใช้เวลาและทรัพยากรของเจ้าหน้าที่มากกว่าการผ่าตัดคลอด หากคุณแม่มีสุขภาพดีและมีการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โรงพยาบาลที่คุณแม่วางแผนที่จะใช้บริการอาจต่อรองขอให้คุณแม่พิจารณาการผ่าตัดคลอดมากกว่าการรอให้เจ็บท้องคลอดตามธรรมชาติ คุณแม่ควรศึกษาอัตราการผ่าคลอดของโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการไว้ก่อน โดยปกติแล้วหากไม่มีปัจจัยทางการแพทย์บ่งชี้ว่าควรได้รับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลรัฐบาลจะให้คุณแม่รอจนเจ็บท้องคลอดตามธรรมชาติ ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนจะให้คุณแม่เลือกทำการผ่าตัดคลอดเพื่อประหยัดเวลาและบุคลากร และยังมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการคลอดธรรมชาติอีกด้วย

ประสบการณ์ของคุณแม่
คุณแม่ที่ต้องการคลอดแบบธรรมชาติ แต่มีเหตุจำเป็นต้องคลอดด้วยการผ่าตัดคลอดอาจรู้สึกสูญเสียโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ในการคลอดบุตรตามที่หวังไว้ แต่ในบางกรณีการผ่าตัดคลอดก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับตัวคุณแม่และทารก

คุณแม่ควรศึกษาปัจจัยทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นข้อบ่งชี้ในการเลือกวิธีการคลอด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้ทำการเลือกวิธีการคลอดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับตัวคุณแม่เองและลูก

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (19 มกราคม 2019)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน