ปัจจัยทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าคุณแม่ท้องอาจต้องผ่าคลอด

สุขภาพของคุณแม่และ ลูก มีบทบาทในการพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดหรือไม่

ปัจจัยทางการแพทย์
ปัจจัยทางการแพทย์ทั่วไปที่บ่งชี้ว่าคุณแม่ควรได้รับการผ่าตัดคลอดมีดังนี้

  • ทารกในครรภ์อยู่ในท่าก้น (เมื่อลูกหันก้นลงมาทางช่องคลอดทำให้เท้าหรือก้นออกมาก่อน)
  • ความไม่สมดุลของกระดูกเชิงกราน (ช่องในอุ้งเชิงกรานมีลักษณะผิดปกติ หรือเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของลูก)
  • ในบางกรณีที่คุณแม่ได้รับการผ่าตัดคลอดมาก่อนในครรภ์ก่อนหน้านี้ หรือได้รับการผ่าตัดมดลูกมาก่อน
  • คุณแม่มีภาวะติดเชื้อ เช่น HIV หรือโรคเริมที่อวัยวะเพศ
  • คุณแม่ตั้งครรภ์แฝด 2, 3 หรือมากกว่า
  • คุณแม่มีปัญหาทางสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

ปัจจัยของโรงพยาบาล
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเวลาในโรงพยาบาลบางแห่งอาจทำให้เกิดการผ่าตัดคลอดมากขึ้น เนื่องจากการคลอดธรรมชาติอาจใช้เวลาและทรัพยากรของเจ้าหน้าที่มากกว่าการผ่าตัดคลอด หากคุณแม่มีสุขภาพดีและมีการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โรงพยาบาลที่คุณแม่วางแผนที่จะใช้บริการอาจต่อรองขอให้คุณแม่พิจารณาการผ่าตัดคลอดมากกว่าการรอให้เจ็บท้องคลอดตามธรรมชาติ คุณแม่ควรศึกษาอัตราการผ่าคลอดของโรงพยาบาลที่ต้องการรับบริการไว้ก่อน โดยปกติแล้วหากไม่มีปัจจัยทางการแพทย์บ่งชี้ว่าควรได้รับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลรัฐบาลจะให้คุณแม่รอจนเจ็บท้องคลอดตามธรรมชาติ ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนจะให้คุณแม่เลือกทำการผ่าตัดคลอดเพื่อประหยัดเวลาและบุคลากร และยังมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการคลอดธรรมชาติอีกด้วย

ประสบการณ์ของคุณแม่
คุณแม่ที่ต้องการคลอดแบบธรรมชาติ แต่มีเหตุจำเป็นต้องคลอดด้วยการผ่าตัดคลอดอาจรู้สึกสูญเสียโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ในการคลอดบุตรตามที่หวังไว้ แต่ในบางกรณีการผ่าตัดคลอดก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับตัวคุณแม่และทารก

คุณแม่ควรศึกษาปัจจัยทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจเป็นข้อบ่งชี้ในการเลือกวิธีการคลอด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้ทำการเลือกวิธีการคลอดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับตัวคุณแม่เองและ ลูก

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน