ดาวน์โหลดแอป

การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์

คุณแม่

การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์

ยาบางชนิดมีความปลอดภัยและสามารถใช้ได้ในระหว่างตั้งครรภ์ แต่ยาอีกหลายชนิดก็ไม่สามารถใช้ได้ จะทำอย่างไรถ้าคุณแม่รู้สึกไม่สบาย และไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้หรือไม่

การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงของการใช้ยา
ยาแต่ละชนิดมีการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงในการใช้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ การแบ่งประเภทเหล่านี้คือการประเมินทั้งความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ยาโดยคำนึงถึงสุขภาพของคุณแม่เป็นหลัก เพื่อช่วยให้คุณแม่และแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาสามารถกำหนดวิธีและขั้นตอนการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง

ยาที่ปลอดภัยและสามารถใช้ได้ระหว่างตั้งครรภ์
โดยทั่วไปแล้วคุณแม่ไม่ควรใช้ยาใด ๆ ในขณะตั้งครรภ์นอกจากว่าจะจำเป็นจริง ๆ ซึ่งควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้ง

ยาตามรายการต่อไปนี้และยาสามัญประจำบ้าน เป็นยาที่ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายในระหว่างตั้งครรภ์เมื่อใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ ตรวจสอบกับสูติแพทย์ของคุณแม่ทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรก

ยาแก้แพ้

ยาแก้หวัด

ยาแก้ผื่นคัน

คำแนะนำในการใช้ยา

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (2 มีนาคม 2019)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน