ดาวน์โหลดแอป

การเดินทาง

อายุครร ประมาณ 6 เดือน เดินทางไปเชียงใหม่ได้หรือไม่

กิจกรรม
ตั้งครรภ์
  1. ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเจ็บครรภ์ หรือท้องแข็งบ่อย ก็ไปได้ค่ะ

    พญ.วรรวดี

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว