ดาวน์โหลดแอป
AvatarAvatarAvatarAvatarAvatar

กี่เดือน

เด็กแฝดคลอดกี่เดือน

ก่อนตั้งครรภ์
อื่น ๆ
  1. ทีมมะลิ

    ทีมมะลิ

    ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมะลิ ดูโปรไฟล์
    27 มี.ค. 65

    ครรภ์แฝดมีหลายชนิดค่ะ โดยระยะเวลาในการกำหนดการคลอดแตกต่างกัน 1.แฝดที่มีการแยกตัวแบบสมบูรณ์ โดยแฝดแต่ละคนจะมีรกและถุงน้ำคร่ำเป็นของตัวเอง แฝดชนิดนี้ให้คลอดที่อายุครรภ์ประมาณ 38 สัปดาห์ขึ้นไป 2.แฝดที่ใช้รกเดียวกัน แต่มีถุงน้ำคร่ำคนละถุง จะให้คลอดที่ ในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 34 สัปดาห์ -37 สัปดาห์ 3. แฝดที่ใช้รกและถุงน้ำคร่ำชุดเดียวกัน เริ่มให้คลอดที่อายุครรภ์ประมาณ 32 สัปดาห์ – 34 สัปดาห์ ทั้งนี้ในการให้คลอดนั้นมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลด้วย เนื่องจากครรภ์แฝดเป็นครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้มาก เช่น คลอดก่อนกำหนด ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน