ดาวน์โหลดแอป
AvatarAvatarAvatarAvatarAvatar

ธารัสซีเมีย(เลือดจาง)

เป็นธารัสซีเมีย(เลือดจาง)สามารถตั้งครรภ์ได้ไหมคะ แล้วถ้าตั้งครรภ์แล้วควรดูแลยังไงค่ะ

ก่อนตั้งครรภ์
อื่น ๆ
  1. ทีมมะลิ

    ทีมมะลิ

    ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมะลิ ดูโปรไฟล์
    27 มี.ค. 65

    โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้ โดยมีทั้งกลุ่มที่เป็น พาหะธาลัสซีเมีย(พาหะ คือการมียีนที่ผิดปกติที่สามารถส่งต่อไปสู่ลูกได้ โดยตัวบิดาหรือมารดานั้นอาจไม่มีอาการแสดงของโรค) และกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย คือมีอาการ ซีด เลือดจาง เหนื่อยง่าย ลูกจะต้องได้ ยีนจากพ่อครึ่งหนึ่งและยีนจากแม่อีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้น คู่สมรสที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือ พาหะธาลัสซีเมียควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าลูกที่เกิดมาจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม่ค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน