ดาวน์โหลดแอป

เรื่องน้ำนม

มีวิธีน้ำนมไหลแบบเยอะ ๆ หรือคลอดปุ๊บไหลปุ๊บบางไหม

นมแม่
เลี้ยงลูก และหมอเด็ก
  1. ส่วนมากวันแรกๆของการคลอด น้ำนมคุณแม่จะยังไหลไม่มากเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าให้ลูกเข้าเต้าได้เร็ว บ่อย ดูดอย่างถูกวิธี รับประทานอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ก็จะทำให้น้ำนมมาเร็วครับ

    นพ.ปิยวุฒิ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว