ดาวน์โหลดแอป
AvatarAvatarAvatarAvatarAvatarM

ตั้งครรภ์

ถ้าคลอด 37 สัปดาห์ น้องแข็งแรงรึยังคะ ทั้งผ่าและคลอดเอง

ตั้งครรภ์
อื่น ๆ
  1. การคลอดที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ที่อายุครรภ์ช่วง 39-40 สัปดาห์ค่ะ ในบางกรณีอาจมีข้อบ่งชี้บางอย่างเช่นน้ำคร่ำน้อย ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า รกเกาะต่ำ หรือ โรคเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงหรือครรภ์เป็นพิษในมารดาเป็นต้น อาจจะคลอดเร็วขึ้นตามข้อบ่งชี้นั้น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อบ่งชี้ไม่ควรชักนำการคลอดก่อน 39 สัปดาห์ค่ะ ในกรณีที่ต้องการคลอดก่อนควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงค่ะ เนื่องจากที่อายุครรภ์น้อยกว่านี้น้องอาจจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน