ดาวน์โหลดแอป
AvatarAvatarAvatarAvatarAvatar

ถ้าเราจะขอผ่าคลอด

ถ้าเราจะขอผ้าคลอดตอน 37 สัปดาห์ จะถือว่าครบกำหนดคลอดไหมค่ะ

การคลอด
ตั้งครรภ์
อื่น ๆ
  1. หากไม่มีข้อบ่งชี้อื่น ๆ ทารกที่คลอดก่อน 38 หรือ 39 สัปดาห์มักมีปัญหาเรื่องการหายใจและการเจริญของปอดและทางเดินอาหารที่ยังไม่พร้อมนัก การคลอดที่ 37 สัปดาห์ ในทางการแพทย์คือครบกำหนด แต่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างที่กล่าวข้างต้นค่ะ จึงไม่แนะนำให้ผ่าคลอดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะ ทารกที่ผ่าคลอดก่อน 38 สัปดาห์เสี่ยงที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ นอนตู้อบได้มากกว่า ทารกที่คลอด หลัง 38-39 สัปดาห์ค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน