ดาวน์โหลดแอป
AvatarAvatarAvatarAvatarAvatar

เป็นลมพิษเรื้อรังกินยามาตลอด1ปี

ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะตรวจพบว่าท้อง ได้กินยาคลอเฟนิรามีน หรือยาแก้แพ้ มาตลอด เป็นจำนวนวันล่ะ2-4เม็ดต่อวัน อยากทราบว่าจะเกิดผลอะไรต่อเด็กไหมค่ะ

ตั้งครรภ์
ยา
 1. ทีมมะลิ

  ทีมมะลิ

  ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมะลิ ดูโปรไฟล์
  6 พ.ค. 65

  ยาแก้แพ้อากาศที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลอด ได้แก่ ยา chlorpheniramine (CPM), loratadine, และ cetirizine โดย องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
  ยา chlorpheniramine จัดอยู่ใน category C ในทุกช่วงระยะของการตั้งครรภ์
  ยา loratadine จัดอยู่ใน category B ในทุกช่วงระยะของตั้งครรภ์
  ยา cetirizine จัดอยู่ใน category B ในทุกช่วงระยะของการตั้งครรภ์

  Class B ยาที่ศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วไม่เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อน แต่การศึกษาในหญิงมีครรภ์ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอและไม่มีการควบคุมที่ดี หรือยาที่ศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วพบว่าเกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนแต่เมื่อศึกษาในหญิงมีครรภ์ ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอและมีการควบคุมที่ดี พบว่าไม่เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อน

  Class C ยาที่ศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วพบว่าทำให้ลูกในท้องเกิดวิกลรูปและทำให้การเจริญเติบโตของลูกในท้องผิดปกติได้ แต่การศึกษาในหญิงมีครรภ์ยังไม่เพียงพอและไม่มีการควบคุมที่ดี หรือการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและหญิงมีครรภ์ยัง ไม่เพียงพอและไม่มีการควบคุมที่ดี การให้ยาแก่หญิงมีครรภ์ควรให้เมื่อจำเป็นจริงๆ และเปรียบเทียบแล้วประโยชน์จากการใช้ยามีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  หากไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ และรับประทานยากลุ่ม C อาจต้องแจ้งแพทย์ที่ท่านทำการฝากครรภ์ และติดตามอาการอีกครั้งค่ะ ส่วนมากมักไม่ค่ยมีปัญหาอะไรนะคะ
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน