วิธีเสริมสร้างการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์

#ลูก จะเกิดมาพร้อมกับเซลล์ประสาทประมาณ 100 แสนล้านเซลล์ (นั่นคือ 100,000,000,000) ซึ่งเป็นรากฐานของสมองที่ทำงานได้ดี การสร้างเซลล์ประสาทที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณแม่ทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

การพัฒนาสมอง
การพัฒนาสมองของ{NAME}}จะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการตั้งครรภ์ เซลล์จะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเรียกว่า ระบบประสาทส่วนกลาง โครงสร้างนี้ซ้อนตัวกันเองเป็นชั้นๆ จนเป็นหลอดประสาท ซึ่งจะพัฒนาไปเป็น สมองส่วนหน้า, สมองส่วนกลาง, สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง

เซลล์สมองเจริญเติบโต 100,000 เซลล์ต่อนาที
เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 4 เกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายของ{{NAME}}จะพัฒนาไปเป็นสมองและระบบประสาททั้งหมด เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 7 เซลล์ประสาทในสมองของ{{NAME}}จะเจริญเติบโตขึ้นในอัตราประมาณ 100,000 เซลล์ต่อนาที

ช่วงเวลาที่สำคัญ
จากข้อเท็จจริงที่ว่าสมองนั้นมี่สัดส่วนเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายของ{{NAME}} และยังพัฒนาในอัตราที่รวดเร็วมาก นั่นทำให้ช่วงเวลานี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาสมองและสุขภาพที่ดีของเขา

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
เพื่อให้ #ลูก มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดต่อการพัฒนาสมองที่มีสุขภาพดี ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาที่ไม่ปลอดภัย และงดสูบบุหรี่ เนื่องจากแม้แต่สารพิษที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาสมองในตอนนี้ และอาจทำให้ระดับไอคิวลดลงได้เมื่อลูกเข้าโรงเรียนในช่วงอายุ 6-7 ขวบ

พยายามหลีกเลี่ยงความเครียด
หากคุณแม่พบกับความเครียด ความหดหู่หรือความกังวลใจในระดับสูง ควรพูดคุยปรึกษากับคุณพ่อ หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ฮอร์โมน Cortisol ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของคุณแม่เมื่อคุณแม่รู้สึกเครียด อาจทำให้สมองของลูกในครรภ์มีขนาดเล็กลง และนำไปสู่การเป็นโรคจิตเภทของลูกในอีก 30 ปีต่อมาได้

ผ่อนคลายและรับประทานโคลีน!
เพื่อให้{{NAME}}มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาสมองที่มีประสิทธิภาพ คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงความเครียดและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ กรดโฟลิคจะช่วยป้องกันไม่ให้หลอดประสาทเกิดความบกพร่องซึ่งส่งผลต่อสมอง ส่วนโคลีนจะสนับสนุนสมองของทารกขณะที่อยู่ในครรภ์ ไข่แดง เนื้อปลา และธัญพืชบางชนิดเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโคลีน หรือคุณแม่อาจเลือกทานโคลีนเสริมจากวิตามินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ได้

รับรองโดย:

  • พญ. วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ
  • นพ.ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน