ปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กทารก: แกรสป รีเฟล็กซ์

เมื่อคุณแม่เอานิ้วหรือสิ่งของอื่นๆ กดลงไปที่ฝ่ามือของ #ลูก เขาจะกำมือเพื่อพยายามจับไว้

แกรสป รีเฟล็กซ์ (Grasp Reflex) จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่ #ลูก เกิดจนถึงอายุประมาณ 3-6 เดือน ปฏิกิริยานี้เป็นการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อในการหยิบสิ่งต่างๆ เมื่อเขาโตขึ้น

ปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติคืออะไร?
ปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติของเด็กทารก เป็นการขยับตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ การมีปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าระบบประสาทและสมองของ #ลูก ทำงานได้ปกติ และปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติบางอย่างอาจจะเกิดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของพัฒนาการของเขาเท่านั้น

คุณแม่ได้รู้จักปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติของทารกทั้งหมดแล้ว ในอีกไม่ช้าคุณแม่ก็จะได้เห็นปฏิกิริยาเหล่านี้จาก #ลูก ด้วยตัวเอง

รับรองโดย:

  • พญ. วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ
  • นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน