ปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กทารก: การดูด

เมื่อ #ลูก หาทรวงอกเจอแล้ว เขาก็จะพร้อมดูด และเมื่อมีอะไรมาแตะที่เพดานปาก เขาก็จะเริ่มดูดทันที

การดูด (Sucking Reflex) จะไม่เกิดจนกว่าคุณแม่จะมีอายุครรภ์ประมาณ 32 สัปดาห์ และจะพัฒนาปฏิกิริยาเหล่านี้ไปจนอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ เด็กๆ ที่เกิดก่อนกำหนดจึงอาจมีภูมิคุ้มกันต่ำ และดูดไม่ค่อยเก่ง ส่วนปฏิกิริยาการดูดนิ้วอัตโนมัตินั้นจะมีไปถึงเมื่อ #ลูก อายุประมาณ 2-4 เดือน

ปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติคืออะไร?
ปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติของเด็กทารก เป็นการขยับตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ การมีปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าระบบประสาทและสมองของ #ลูก ทำงานได้อย่างปกติ และปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติบางอย่างอาจจะเกิดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของพัฒนาการของเขาเท่านั้น

รับรองโดย:

  • พญ. วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ
  • นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน