Download

Đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh

Những điều cần biết

Đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh

Chuẩn bị sớm đồ dùng cho {{ NAME}} về nhà sẽ giúp giai đoạn từ bệnh viện về nhà dễ dàng hơn. Sau đây là những gì mẹ nên mua và chuẩn bị:

Đồ dùng khi xuất viện:

Đồ dùng cho phòng nuôi trẻ:

Đồ dùng cho con bú vú mẹ:

Đồ dùng cho con bú sữa công thức 

Phụ kiện tã:

Đồ dùng tắm:

Quần áo:

Thuốc và thiết bị sơ cứu:

Các đồ dùng hàng ngày khác:

Đồ dùng cho người đến thăm:

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá