Download

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Cập nhật lần cuối ngày 24 tháng 5 năm 2022

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Mali Pregnancy & Parenting (sau đây được gọi tắt là “Mali”).

Mali hoạt động dưới sự vận hành của Mali Family Health Co., Ltd đặt tại 333/15 Sukhumvit 55, Bangkok, Thái Lan, 10110 cùng các đơn vị liên kết. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Mali muốn bạn biết rằng Quyền riêng tư của Người dùng có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Trang này cung cấp cho Người dùng thông tin về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi Người dùng sử dụng Dịch vụ và về các lựa chọn mà Người dùng đã liên kết với dữ liệu đó.

Chính sách quyền riêng tư này cùng Điều khoản sử dụng của chúng tôi là thỏa thuận giữa Mali (“Mali”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”). Thỏa thuận này đưa ra Chính sách quyền riêng tư của Người dùng khi sử dụng ứng dụng di động và bất kỳ sản phẩm, trang web, nội dung, phương tiện truyền thông hoặc Dịch vụ nào của Mali (gọi chung là “Ứng dụng di động”, “Ứng dụng” hoặc “Dịch vụ”). Người dùng xác nhận rằng mình đã đọc Thỏa thuận này và đồng ý với toàn bộ Chính sách quyền riêng tư trong đó, cũng như với Điều khoản sử dụng. Bằng cách sử dụng Mali hoặc Dịch vụ của Mali, Người dùng đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này. Nếu không đồng ý tuân theo các điều khoản trong Thỏa thuận này, thì Người dùng không được phép sử dụng hay truy cập vào Mali và Dịch vụ của Mali.

Thay Đổi và Sửa Đổi

Mali có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc các chính sách trong đó liên quan đến Mali hoặc Dịch vụ vào bất cứ lúc nào và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực kể từ khi đăng tải phiên bản cập nhật của Thỏa thuận này lên Mali. Khi đó, Mali sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Mali sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của Người dùng đối với những thay đổi đó.

Khi luật hiện hành yêu cầu hoặc nếu chúng tôi cho rằng việc thông báo cho bạn là điều quan trọng, chúng tôi có thể thông báo đến bạn trong trường hợp có sự thay đổi đối với Thỏa thuận này hoặc với các chính sách trong đó liên quan đến Mali và Dịch vụ. Chúng tôi có thể gửi thông báo qua email hay các phương thức liên lạc thông dụng khác, hoặc có thể sẽ xin phép bạn để nhận được sự đồng ý cho những thay đổi đó.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em

Mali và Dịch vụ không dành cho bất kỳ ai ở độ tuổi dưới 20. Mali không cố ý thông qua Dịch vụ để thu thập thông tin cá nhân từ trẻ dưới 20 tuổi. Tuy nhiên, Mali có thể thu thập thông tin về trẻ từ các bậc cha mẹ đang sử dụng Dịch vụ. Chỉ cha mẹ mới được phép tạo tài khoản, hồ sơ và đăng tải nội dung cá nhân lên các trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Nếu cha mẹ phát hiện ra con em mình đã cung cấp thông tin cho chúng tôi khi chưa được đồng thuận, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Mali sẽ xóa những thông tin đó trong thời gian hợp lý.

Cha mẹ hoặc người giám hộ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động và việc sử dụng bất kỳ thông tin nào nhận được từ Dịch vụ của chúng tôi cho trẻ. Người dùng không được phép cung cấp thông tin về trẻ nếu không có sự đồng thuận của người giám hộ hợp pháp.

Liên Kết Đến Các Trang Web và Ứng Dụng Khác

Mặc dù, có thể Mali liên kết đến các trang web, liên kết hoặc ứng dụng di động khác. Mali không chịu trách nhiệm hay có quyền kiểm soát đối với những trang web hoặc ứng dụng di động này, cũng như với chính sách quyền riêng tư của họ. Người dùng nên xem xét cẩn thận chính sách quyền riêng tư, các tuyên bố pháp lý và các điều kiện sử dụng khác của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động cụ thể nào.

Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Khi Người dùng đăng ký với chúng tôi và sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ, Người dùng thường cung cấp:
(a)  họ và tên, địa chỉ email, độ tuổi, tên người dùng, mật khẩu, ngày tháng năm sinh và các thông tin đăng ký khác của Người dùng;
(b)  thông tin Người dùng cung cấp cho chúng tôi khi Người dùng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp;
(c)   thông tin Người dùng nhập vào hệ thống của chúng tôi khi dùng Ứng dụng, ví dụ như thông tin liên lạc và hình ảnh;
(d)  truy cập vào một số thông tin cá nhân mà bên thứ ba lưu trữ, bao gồm mạng xã hội như Facebook, Google+, LINE và Twitter;
(e)  thông tin y tế và sức khỏe cá nhân của Người dùng, ví dụ như tình trạng sức khỏe, chiều cao, cân nặng, ngày dự sinh, lứa tuổi, bệnh sử, khám sức khỏe, lịch sử tư vấn, đặt lịch, lịch hẹn, đơn thuốc, ghi chú, mô tả về dịch vụ y tế đã nhận, báo cáo y tế, hóa đơn, bảo hiểm, hồ sơ tiêm chủng và ngày chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của Người dùng;
(f)  thông tin sức khỏe của trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, ví dụ như tên hoặc biệt danh, chiều cao, cân nặng, chu vi vòng đầu, nhóm máu, quá trình phát triển, thói quen giấc ngủ, hồ sơ tiêm chủng, bảo hiểm, hồ sơ y tế và thói quen ăn uống;
(g)  thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua hoặc nhận từ chúng tôi, thông tin thanh toán như thông tin thẻ tín dụng, phương thức thanh toán, lịch sử thanh toán, tên người thanh toán và các thông tin thanh toán khác;
(h)  lịch sử liên hệ, lịch sử trò chuyện, đăng ký sự kiện, tin nhắn trò chuyện nhóm, nội dung bạn chia sẻ, thông tin đăng ký và tham gia các sự kiện;
(i)  nội dung ưa thích, sở thích và đánh dấu trang của bạn;
(j)  thông tin kỹ thuật và hoạt động/tùy chọn cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng ứng dụng này và trong trò chuyện nhóm trên ứng dụng Line, mọi nền tảng truyền thông xã hội, ví dụ như nhận dạng duy nhất của người dùng trên nền tảng truyền thông xã hội, vị trí và hoạt động khi bạn sử dụng ứng dụng; và
(k)   dữ liệu cá nhân của bên thứ ba mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc sử dụng hoặc mua sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc dùng cho mục đích giới thiệu.

Khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bất kỳ người nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở thành viên gia đình), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng mình đã xác minh tính chính xác và đầy đủ đối với dữ liệu cá nhân của người đó, bạn đã thông báo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và nhận được sự đồng ý trước của người đó, hoặc có thể dựa trên cơ sở pháp lý khác để tiết lộ dữ liệu cá nhân đó trong phạm vi mà luật pháp và quy định hiện hành không yêu cầu phải có được sự đồng ý như vậy.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là hành động tự nguyện, nhưng nếu không cung cấp thông tin này có thể khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc mang đến cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Dữ Liệu Nhật Ký

Mali muốn thông báo cho Người dùng rằng Dịch vụ của chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của Người dùng có tên Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của thiết bị Người dùng, tên thiết bị, ID định danh thiết bị, phiên bản hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động mà Người dùng sử dụng, thông tin về thói quen sử dụng Dịch vụ của Người dùng, cấu hình ứng dụng khi tối ưu Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày tháng Người dùng sử dụng Dịch vụ, cùng các số liệu thống kê khác.

Cookie

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Người dùng đồng ý rằng Mali có thể sử dụng cookie và Dịch vụ của bên thứ ba để thu thập dữ liệu và lịch sử sử dụng của Người dùng dưới một định danh duy nhất, cho mục đích theo dõi, phân tích và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho Người dùng.

Mục Đích Thu Thập, Sử Dụng hoặc Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Đối với những mục đích khác nằm ngoài nội dung trên, chúng tôi sẽ thông báo về các mục đích mới để nhận được sự đồng thuận của bạn.

Cách Chúng Tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn và Ai Là Người Có Thể Được Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Mali bảo mật thông tin cá nhân cũng như dữ liệu thu thập được của Người dùng và không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó, ngoại trừ trường hợp dùng cho các mục đích khác nhau:

Để cải thiện các Sản phẩm, Dịch vụ của chúng tôi, cũng như để hiểu rõ nhu cầu và hành vi của bạn. Bằng cách sử dụng ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi, Mali sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân và không mang tính cá nhân, đồng thời có thể truyền một số dữ liệu trong đó đến các dịch vụ bên thứ ba và các đơn vị quảng cáo. Mali thực hiện điều này để hiểu rõ nhu cầu, hành vi của Người dùng và cách Người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, qua đó giúp chúng tôi phân tích lỗi, khắc phục sự cố hoặc cải thiện nội dung và quảng cáo của mình. Mali thực hiện điều này nhằm mục đích cải thiện các Sản phẩm hoặc Dịch vụ của mình để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho Người dùng.

Mali không chia sẻ cho các dịch vụ bên thứ ba dữ liệu cá nhân có thể nhận dạng trực tiếp Người dùng hoặc chứa bất kỳ thông tin nào có thể dùng để liên hệ với Người dùng, trừ khi bên thứ ba đó đảm bảo được rằng họ sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như quy định trong chính sách quyền riêng tư này. Nếu các bên thứ ba có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Người dùng thì đó chỉ là thay mặt chúng tôi thực hiện các công việc giúp nâng cao trải nghiệm. Họ có nghĩa vụ không được phép tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc nâng cao trải nghiệm của Người dùng với Mali.

Để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi có thể xem dữ liệu và thông tin cá nhân của Người dùng nếu đó là điều cần thiết để trả lời câu hỏi của Người dùng, hoặc để khắc phục sự cố. Mali cũng có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thêm thông tin nếu cần. Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Người dùng chỉ giới hạn cho đội ngũ hỗ trợ với mục đích giải quyết sự cố hoặc nâng cao dịch vụ. Chỉ những người cần có thông tin đó để thực hiện công việc của mình mới có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như chuyên gia y tế và quản trị viên nhóm. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn các công ty Mali, cố vấn chuyên môn của chúng tôi như kiểm toán viên hoặc chuyên gia tư vấn, bất kỳ bên nào mà bạn đã đồng ý tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình và bất kỳ bên thứ ba nào khác được cấp phép theo luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu với cơ quan hành pháp, tòa án, cơ quan quản lý bất kỳ hoặc với bất cứ cá nhân nào khác ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà Mali hoặc thành viên khác của Tập đoàn Mali buộc phải tiết lộ dữ liệu theo nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

Chuyển Dữ Liệu Qua Biên Giới

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ hoặc xử lý bởi Mali hoặc các đơn vị liên kết của chúng tôi, hoặc Tập đoàn các công ty Mali, hoặc đối tác của chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, họ có thể có trụ sở ở trong hoặc ngoài phạm vi Thái Lan.

Nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các địa điểm khác mà chúng tôi tin rằng nơi đó có các mức bảo mật tương xứng, việc chuyển giao dữ liệu cá nhân như vậy sẽ được thực hiện một cách an toàn và bảo mật theo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khi có yêu cầu từ luật pháp liên quan, chúng tôi có thể sẽ xin phép sự đồng thuận của bạn để chuyển thông tin cá nhân này.

Quyền Của Bạn Đối Với Dữ Liệu Cá Nhân

Sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích ban đầu

Đối với dữ liệu cá nhân được thu thập trước khi luật về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành có hiệu lực, chúng tôi có quyền tiếp tục thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân đó theo các mục đích ban đầu. Nếu không muốn chúng tôi tiếp tục thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về việc rút lại sự đồng ý của mình vào bất cứ lúc nào.

Điều Khoản Khác

Thông báo cho bạn về Dịch vụ của chúng tôi:
Mali có thể thông báo cho Người dùng về những cập nhật hoặc thay đổi quan trọng liên quan đến Dịch vụ, sản phẩm, tính năng, đối tác, Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản sử dụng của mình hoặc bất kỳ tin tức quan trọng nào khác. Hệ thống sẽ tự động đăng ký cho Người dùng nhận email, tin nhắn, thông báo hoặc bản tin thường xuyên này của chúng tôi. Bằng cách này, Mali muốn đảm bảo rằng Người dùng sẽ không bỏ lỡ những thay đổi quan trọng của chúng tôi và các bản cập nhật.

Quảng cáo:
Người dùng có thể gặp quảng cáo trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Đó có thể là quảng cáo về các sản phẩm hay dịch vụ của chính chúng tôi, hoặc từ các đối tác quảng cáo hay đơn vị liên kết của chúng tôi. Mali có thể chia sẻ thông tin Người dùng với các bên thứ ba như mạng lưới quảng cáo, công ty phân tích trang web và nền tảng mạng xã hội, bao gồm thông tin cá nhân và thông tin không mang tính cá nhân ở định dạng tổng hợp và ẩn danh, cùng với thông tin mà Mali thu thập được từ người dùng khác. Liên quan đến những dữ liệu này, Người dùng sẽ không thể bị nhận dạng danh tính qua thông tin cá nhân và không mang tính cá nhân dưới dạng tổng hợp như vậy.

Thay Đổi Chủ Sở Hữu

Mali có quyền chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng trong các giao dịch sáp nhập, tài chính, mua lại, giải thể, bán, chuyển nhượng, thoái vốn toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu doanh nghiệp, tài sản hoặc Dịch vụ của mình.

Trong trường hợp chúng tôi bán doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo bên mua xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự hoặc theo yêu cầu tối thiểu nêu trong chính sách quyền riêng tư này.

Xóa Thông Tin Cá Nhân

Bằng cách thông báo cho chúng tôi, Người dùng có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình. Nếu Người dùng muốn chúng tôi xóa toàn bộ thông tin được lưu trữ tại Mali hoặc rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình với lý do không liên quan đến mục đích tiếp thị, thì chúng tôi có thể không cung cấp được cho bạn các sản phẩm/dịch vụ và có thể bạn sẽ được yêu cầu xóa tài khoản của mình, cũng như không nhận được các lợi ích trong tương lai.

Bảo Mật

Mali quan tâm đến tính bảo mật thông tin của Người dùng. Mali sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và áp dụng quy trình trong quá trình xử lý, duy trì và lưu trữ để bảo mật thông tin. Ví dụ: Mali chỉ giới hạn quyền truy cập thông tin cho nhân viên và nhà thầu được ủy quyền, họ là những người cần biết thông tin đó để thực hiện công việc của mình, cũng như để vận hành, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù Mali luôn nỗ lực cung cấp các biện pháp an ninh phù hợp đối với thông tin mà Mali xử lý và duy trì, nhưng không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn được tất cả các nguy cơ vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Thời Gian Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Trong thời gian bạn là người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Sau khi chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi hoặc khi bạn đồng ý xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian phù hợp với từng loại dữ liệu cá nhân hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp

Để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, Mali và tập đoàn các công ty của mình muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Các thông tin này có thể được gửi bằng hình thức tiếp thị qua email, tiếp thị qua SMS, tiếp thị qua điện thoại hoặc các hình thức liên lạc khác.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác của mình để họ có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.

Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này hoặc có bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến vấn đề rò rỉ dữ liệu cá nhân, hoặc muốn thực thi các quyền của mình, vui lòng thông báo cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc theo địa chỉ của chúng tôi dưới đây.

Mali Family Health Co., Ltd.
333/15 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor)
Klongton-Nua, Wattana, Bangkok,
Thái Lan, 10110

Tài liệu này cập nhật lần cuối ngày 24 tháng 5 năm 2022.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Mali.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá